جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,481 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79982تهرانولنجک - فرد هاآپارتمانفروش838,500,000705,500,0001395/05/05
79981تهرانپل گیشاآپارتمانفروش1088,000,000864,000,0001395/05/05
79980تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1307,600,000988,000,0001395/05/05
79979تهراننیاورانآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001395/05/05
79978تهرانمیرزای شیرازیآپارتمانفروش1736,000,0001,038,000,0001395/05/05
79977تهرانولیعصر - مطهریمستغلاتفروش115کارشناسیکارشناسی1395/05/05
79976تهرانمیردامادآپارتمانفروش1247,000,000868,000,0001395/05/05
79975تهرانفرمانیه شرقیآپارتمانفروش10313,000,0001,339,000,0001395/05/05
79974تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1489,500,0001,406,000,0001395/05/05
79973تهرانولنجک - فرد هاآپارتمانفروش17515,500,0002,712,500,0001395/05/05
79972تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001395/05/05
79971تهرانسلیمی شمالیآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001395/05/05
79970تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001395/05/05
79969تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش1537,500,0001,147,500,0001395/05/05
79968تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1556,200,000961,000,0001395/05/05
79967تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش954,842,105460,000,0001395/05/05
79966تهرانظفرمستغلاتفروش13325,000,0001395/05/05
79965تهراننفت شمالیآپارتمانفروش10512,500,0001,312,500,0001395/05/05
79964تهرانصادقیهآپارتمانفروش1386,300,000869,400,0001395/05/05
79963تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش22013,000,0001395/05/05
79962تهرانخرمشهرآپارتمانفروش1148,500,000969,000,0001395/05/05
79961تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره68030,000,000150,000,0001395/05/04
79659تهرانفلکه لوزیآپارتمانفروش974,650,000451,050,0001395/05/04
79959تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش2808,700,0001395/05/04
79934اراکشهید رجاییزمینفروش35013,000,0003,850,000,0001395/05/04
79152تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره2504,000,000100,000,0001395/05/04
79914تهرانفرخی یزدیآپارتمانفروش1298,300,0001,070,000,0001395/05/04
79913پاکدشت پلیس راه شریف آبادزمینفروش22,50025,000562,500,0001395/05/04
79906تهرانهفت تیرمستغلاترهن و اجاره80012,000,000500,000,0001395/05/04
79892تهرانخواجه عبداللهمستغلاترهن7001,250,000,0001395/05/04
Page top