جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,428 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82954تهرانبلوار کاوه آپارتمانرهن181260,000,0001395/06/02
82953تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن و اجاره70025,000,000500,000,0001395/06/02
82952تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1407,000,00050,000,0001395/06/02
82951تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1106,000,000100,000,0001395/06/02
82950تهرانبهار شمالیآپارتمانرهن و اجاره80100,000100,000,0001395/06/02
82949تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1401,200,00070,000,0001395/06/02
82948تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1456,000,000100,000,0001395/06/02
82947تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1215,000,000100,000,0001395/06/02
82946تهرانشهید عراقیآپارتمانرهن و اجاره821,500,00050,000,0001395/06/02
82945تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره1024,000,00050,000,0001395/06/02
82944تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانرهن و اجاره922,500,000100,000,0001395/06/02
82943تهرانشهید عراقیآپارتمانرهن و اجاره1101,500,00070,000,0001395/06/02
82942تهراننصرت غربی آپارتمانرهن و اجاره651,200,00020,000,0001395/06/02
82941تهراندریان نو آپارتمانرهن و اجاره1431,200,00090,000,0001395/06/02
82940تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره671,000,00030,000,0001395/06/02
82939تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1904,000,00060,000,0001395/06/02
82938تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00080,000,0001395/06/02
82937تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1565,000,000120,000,0001395/06/02
82936تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1786,000,000100,000,0001395/06/02
82935تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1352,700,000100,000,0001395/06/02
82934تهرانگلاب دره آپارتمانرهن138200,000,0001395/06/02
82933تهراناسدالهی آپارتمانرهن و اجاره851,000,00030,000,0001395/06/02
82932تهرانبلوار شهرزاد آپارتمانرهن و اجاره722,500,00030,000,0001395/06/02
82931تهراندولت - کیکاوسآپارتمانرهن و اجاره904,500,00030,000,0001395/06/02
82930تهراناختیاریه جنوبیاداریرهن و اجاره1484,000,000100,000,0001395/06/02
82929تهراناختیاریه جنوبیمغازهرهن و اجاره505,000,000200,000,0001395/06/02
82928تهراندولتمغازهرهن و اجاره256,000,000100,000,0001395/06/02
82927تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره931,600,00065,000,0001395/06/02
82926تهرانزرتشت غربیاداریرهن و اجاره1103,000,00020,000,0001395/06/02
82925تهرانزرگندهآپارتمانرهن و اجاره1504,000,000100,000,0001395/06/02
Page top