جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 35,929 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87174تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانرهن و اجاره1103,700,00030,000,0001395/07/18
87098تهرانبلوار باقریآپارتمانرهن و اجاره70600,00040,000,0001395/07/18
87140تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1052,500,00040,000,0001395/07/18
87141تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره601,800,00020,000,0001395/07/18
87172تهرانکاشانکآپارتمانرهن و اجاره983,000,00020,000,0001395/07/18
87164تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1073,500,000100,000,0001395/07/18
87169تهرانهفت تیراداریرهن و اجاره833,700,00030,000,0001395/07/18
87166تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1222,500,00030,000,0001395/07/18
87176تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره148,000,00050,000,0001395/07/18
87175تهران46 متریآپارتمانرهن و اجاره60750,00040,000,0001395/07/18
87177تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره22010,000,000100,000,0001395/07/18
87165تهرانجهان آراداریرهن و اجاره1072,000,00030,000,0001395/07/18
87163تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1152,200,00040,000,0001395/07/18
87162تهرانمیدان سلماسآپارتمانرهن و اجاره1173,000,00010,000,0001395/07/18
87161تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره961,900,00030,000,0001395/07/18
87160تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره852,500,00035,000,0001395/07/18
87159تهرانگیشااداریرهن و اجاره802,500,00060,000,0001395/07/18
87158تهرانگیشااداریرهن و اجاره1505,000,000100,000,0001395/07/18
87155تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره951,900,00020,000,0001395/07/18
87154تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1503,000,00050,000,0001395/07/18
87151تهرانترکمنستاناداریرهن و اجاره1423,500,00025,000,0001395/07/18
87152تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00020,000,0001395/07/18
87156تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1222,200,00050,000,0001395/07/18
87150تهرانشهید بهشتیآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00040,000,0001395/07/18
87149کرجکمالشهرباغفروش17,000420,0007,150,000,0001395/07/18
87146تهرانفرمانیهمغازهرهن و اجاره136,000,000105,000,0001395/07/18
87145تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1465,500,00050,000,0001395/07/18
87144تهرانفرمانیه غربیآپارتمانرهن و اجاره803,700,00030,000,0001395/07/18
87147تهرانبلوار اندرزگواداریرهن و اجاره704,500,00025,000,0001395/07/18
87148تهرانفیطریهآپارتمانرهن و اجاره601,000,00040,000,0001395/07/18
Page top