جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 35,601 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86727تهرانیوسف آبادمستغلاترهن و اجاره48025,000,000300,000,0001395/07/13
86730تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00030,000,0001395/07/13
86706تهرانعباس آبادمغازهرهن و اجاره16530,000,000500,000,0001395/07/13
86728تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1113,000,00050,000,0001395/07/13
86734تهرانهروی - جوانشیرآپارتمانرهن و اجاره2454,800,00070,000,0001395/07/13
86733تهرانحسین آبادآپارتمانرهن و اجاره1212,800,00045,000,0001395/07/13
86726تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن100180,000,0001395/07/13
86739تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1003,700,00040,000,0001395/07/13
86737تهرانجمال آبادآپارتمانرهن و اجاره1204,000,00050,000,0001395/07/13
86732تهرانوليعصر - توانیرمستغلاترهن و اجاره45018,000,000200,000,0001395/07/13
86735تهرانسرسبزاداریرهن و اجاره611,500,00020,000,0001395/07/13
86736تهراندردشتآپارتمانرهن و اجاره651,200,00024,000,0001395/07/13
86731تهرانابن سیناآپارتمانرهن و اجاره1153,200,00030,000,0001395/07/13
86729تهرانیوسف آباداداریرهن115220,000,0001395/07/13
86723تهراننفت جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1355,200,00050,000,0001395/07/13
86722تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره20515,000,000100,000,0001395/07/13
86721تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1353,000,000100,000,0001395/07/13
86720تهرانکریمخاناداریرهن116200,000,0001395/07/13
86705تهرانمیدان ولیعصرمغازهرهن و اجاره405,000,00068,000,0001395/07/13
86719تهرانگیشااداریرهن و اجاره1133,000,00040,000,0001395/07/13
86718تهرانگیشاآپارتمانرهن100145,000,0001395/07/13
86717تهرانگیشاآپارتمانرهن340300,000,0001395/07/13
86716تهرانمرزداراناداریرهن138350,000,0001395/07/13
86715تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1002,800,00020,000,0001395/07/13
86712تهرانپاسداران شمالیمغازهرهن130300,000,0001395/07/13
86714تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن200450,000,0001395/07/13
82683تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره22010,000,000130,000,0001395/07/13
86710تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره7525,000,00020,000,0001395/07/13
86709تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2004,800,00050,000,0001395/07/13
86708تهرانفرمانیهآپارتمانرهن120600,000,0001395/07/13
Page top