جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,390 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83186تهراننیاوران آپارتمانرهن و اجاره30020,000,000250,000,0001395/06/04
83185تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00060,000,0001395/06/04
83184تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2107,000,000100,000,0001395/06/04
79498تهراننیاورانآپارتمانرهن4101,600,000,0001395/06/04
83183تهرانولنجکآپارتمانرهن75170,000,0001395/06/04
83182تهرانشریعتیمغازهرهن و اجاره4017,000,000400,000,0001395/06/04
83181تهرانبهار شمالیآپارتمانرهن و اجاره681,000,00050,000,0001395/06/04
83180تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1273,500,00050,000,0001395/06/04
83179تهرانیوسف آباداداریرهن106115,000,0001395/06/04
83178تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00030,000,0001395/06/04
83177تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره6020,000,000150,000,0001395/06/04
83176تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره16013,000,000100,000,0001395/06/04
83175تهرانکریمخان اداریرهن85105,000,0001395/06/04
83174تهرانگاندیاداریرهن و اجاره804,200,00040,000,0001395/06/04
83173تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1802,000,00050,000,0001395/06/04
83172تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1201,500,00030,000,0001395/06/04
83171تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره118900,000100,000,0001395/06/04
83170تهرانبهار شیرازمغازهرهن1001,000,000,0001395/06/04
83169تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره1555,000,00050,000,0001395/06/04
83168تهرانمیرعمادآپارتمانرهن205200,000,0001395/06/04
83167تهرانخواجه نظامآپارتمانرهن و اجاره921,000,00040,000,0001395/06/04
83166تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1851,500,000150,000,0001395/06/04
83165تهرانبر شریعتیاداریرهن153450,000,0001395/06/04
83164تهرانشیراز شمالیمغازهرهن1571,000,000,0001395/06/04
83163تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن212750,000,0001395/06/04
80931تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش745,405,000400,000,0001395/06/04
83162تهرانسهروردی شمالیاداریرهن و اجاره502,500,00030,000,0001395/06/04
83161تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1252,400,000100,000,0001395/06/04
83159تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره581,120,00020,000,0001395/06/04
83158تهرانشهرانآپارتمانرهن و اجاره1052,000,00015,000,0001395/06/04
Page top