جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 35,946 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87338تهرانشهرآراآپارتمانفروش606,335,000380,000,0001395/07/25
87330تهرانصادقیهآپارتمانفروش1054,762,000500,000,0001395/07/25
87331تهرانبلوار شهداآپارتمانفروش705,800,000406,000,0001395/07/25
87329تهرانطرشتآپارتمانفروش1204,900,000588,000,0001395/07/25
87328تهرانطرشتآپارتمانفروش903,610,000325,000,0001395/07/25
87343تهرانشمس آبادمستغلاتفروش30011,500,0003,220,000,0001395/07/24
86800تهرانزیبای شمالیآپارتمانفروش422,650,000110,000,0001395/07/24
87290تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001395/07/24
87313تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001395/07/24
87289تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001395/07/24
87288تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1115,000,000555,000,0001395/07/24
87306تهراندروسآپارتمانفروش26016,500,0004,290,000,0001395/07/24
87314تهراناستخرآپارتمانفروش873,300,000287,100,0001395/07/24
87302تهراندولتآپارتمانفروش1379,000,0001,233,000,0001395/07/24
87315تهراناحسانآپارتمانفروش703,000,000210,000,0001395/07/24
87303تهراندولتآپارتمانفروش1556,500,0001395/07/24
87296تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1179,500,0001,111,500,0001395/07/24
87293تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش20018,000,0003,600,000,0001395/07/24
87284تهرانجردنکلنگیفروش60030,000,0001395/07/24
87272تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1368,500,0001395/07/24
87271تهراندروسآپارتمانفروش26714,800,0003,951,600,0001395/07/24
87304تهراندروسآپارتمانفروش1106,365,000700,000,0001395/07/24
87300تهراندولتآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001395/07/24
87316تهراناستخرآپارتمانفروش593,300,000194,700,0001395/07/24
87294تهرانزرگندهآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001395/07/24
87292تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش7014,000,000980,000,0001395/07/24
87287تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1808,500,0001,530,000,0001395/07/24
87285تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32014,000,0004,480,000,0001395/07/24
87317تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395/07/24
87286تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1257,700,000962,500,0001395/07/24
Page top