جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 35,335 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86709تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2004,800,00050,000,0001395/07/13
86708تهرانفرمانیهآپارتمانرهن120600,000,0001395/07/13
75455تهرانفرمانیه - اندرزگومغازهرهن و اجاره13375,000,000500,000,0001395/07/13
86707تهرانمیدان ولیعصراداریرهن و اجاره904,000,00040,000,0001395/07/13
86704تهرانعباس آباد مغازهرهن و اجاره8012,000,000500,000,0001395/07/13
86703تهران عباس آباداداریرهن180360,000,0001395/07/13
86702تهرانفرید افشارآپارتمانرهن200350,000,0001395/07/13
86701تهرانبلوار گلابآپارتمانرهن و اجاره902,000,00030,000,0001395/07/13
86700تهرانبلوار گلابآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00050,000,0001395/07/13
86698تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره858,000,000100,000,0001395/07/13
86696تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره852,500,00050,000,0001395/07/13
86695تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1255,500,000100,000,0001395/07/13
86694تهرانسوهانکآپارتمانرهن و اجاره1702,200,000155,000,0001395/07/13
86197تهرانجردن آپارتمانرهن و اجاره2505,000,000300,000,0001395/07/13
86693تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره851,500,00030,000,0001395/07/13
86692تهرانبلوار بیژنآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00060,000,0001395/07/13
86691تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره701,000,00040,000,0001395/07/13
86690تهرانشهرآراآپارتمانرهن100130,000,0001395/07/13
86687تهرانبلوار فرحزادیمغازهرهن و اجاره483,000,000140,000,0001395/07/13
86686تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1643,700,000100,000,0001395/07/13
86685تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1877,500,00075,000,0001395/07/13
86684تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره18012,000,000100,000,0001395/07/13
86682تهرانونکآپارتمانرهن و اجاره1804,000,000100,000,0001395/07/13
86683تهرانشهيد عراقی آپارتمانرهن و اجاره1002,600,00025,000,0001395/07/13
86681تهرانصائب تبریزیآپارتمانرهن و اجاره1305,000,00030,000,0001395/07/13
86680تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1814,000,00060,000,0001395/07/13
86679تهرانشیخ بهایی آپارتمانرهن و اجاره1825,000,000100,000,0001395/07/13
86678تهرانمیدان کاجآپارتمانرهن و اجاره1302,800,00080,000,0001395/07/13
86677تهرانمیدان شهرداریآپارتمانرهن و اجاره1604,500,000150,000,0001395/07/13
86676تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1202,500,00050,000,0001395/07/13
Page top