جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,957 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82933تهراناسدالهی آپارتمانرهن و اجاره851,000,00030,000,0001395/06/02
82932تهرانبلوار شهرزاد آپارتمانرهن و اجاره722,500,00030,000,0001395/06/02
82931تهراندولت - کیکاوسآپارتمانرهن و اجاره904,500,00030,000,0001395/06/02
82930تهراناختیاریه جنوبیاداریرهن و اجاره1484,000,000100,000,0001395/06/02
82929تهراناختیاریه جنوبیمغازهرهن و اجاره505,000,000200,000,0001395/06/02
82928تهراندولتمغازهرهن و اجاره256,000,000100,000,0001395/06/02
82927تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره931,600,00065,000,0001395/06/02
82926تهرانزرتشت غربیاداریرهن و اجاره1103,000,00020,000,0001395/06/02
82925تهرانزرگندهآپارتمانرهن و اجاره1504,000,000100,000,0001395/06/02
82924تهرانظفر - نونهالانآپارتمانرهن و اجاره1122,600,00070,000,0001395/06/02
82923تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره4518,000,000200,000,0001395/06/02
82922تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1203,300,00070,000,0001395/06/02
82921تهران222 غربی آپارتمانرهن و اجاره721,500,00040,000,0001395/06/02
82920تهرانجشنوارهآپارتمانرهن و اجاره53850,00020,000,0001395/06/02
82919تهرانبلوار پروینآپارتمانرهن8575,000,0001395/06/02
82918تهرانتیر اندازآپارتمانرهن و اجاره96700,00050,000,0001395/06/02
82917تهرانتهرانپارس - بهارآپارتمانرهن و اجاره701,200,00030,000,0001395/06/02
82916تهرانپارک ویآپارتمانرهن195500,000,0001395/06/02
82915تهرانجشنوارهمستغلاترهن و اجاره47518,000,000200,000,0001395/06/02
82914تهرانبلوار پروینآپارتمانرهن و اجاره701,200,000300,000,0001395/06/02
82913تهرانفردوس شرق آپارتمانرهن و اجاره1122,000,00050,000,0001395/06/02
82912تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره60900,00020,000,0001395/06/02
82911تهرانجردنمغازهرهن و اجاره427,000,00060,000,0001395/06/02
82910تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانرهن و اجاره853,500,00035,000,0001395/06/02
82909تهرانپارک ملتآپارتمانرهن و اجاره1257,500,00050,000,0001395/06/02
82907تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره2406,000,000400,000,0001395/06/02
82906تهرانمکران جنوبیمغازهرهن و اجاره407,500,000200,000,0001395/06/02
82905تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره801,200,00040,000,0001395/06/02
82904تهرانپل رومیآپارتمانرهن و اجاره1726,500,00060,000,0001395/06/02
82903تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره952,400,00045,000,0001395/06/02
Page top