جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,807 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82807تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1302,400,000200,000,0001395/06/01
82806تهرانشهرک ژاندارمریاداریرهن و اجاره1003,500,00040,000,0001395/06/01
82805تهرانبلوار کوهسارآپارتمانرهن135110,000,0001395/06/01
82804تهرانسوهانکآپارتمانرهن و اجاره1554,000,00050,000,0001395/06/01
82803تهرانشهرک صدفآپارتمانرهن و اجاره851,200,00070,000,0001395/06/01
82802تهرانابن یمینآپارتمانرهن و اجاره1301,000,00075,000,0001395/06/01
82801تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره952,600,00050,000,0001395/06/01
82800تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1346,500,000190,000,0001395/06/01
82799تهرانشیان پنجمآپارتمانرهن و اجاره902,200,00020,000,0001395/06/01
82798تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1306,000,000100,000,0001395/06/01
82797تهرانشیخ بهاییاداریرهن و اجاره1004,000,00060,000,0001395/06/01
82796تهرانسازمان آباداریرهن و اجاره23030,000,0001,500,000,0001395/06/01
82795تهرانصادقیهآپارتمانرهن و اجاره2463,600,00060,000,0001395/06/01
82794تهرانشریعتی - صدرآپارتمانرهن و اجاره1404,000,00050,000,0001395/06/01
82793تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1706,000,000100,000,0001395/06/01
82792تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانرهن و اجاره2859,000,00080,000,0001395/06/01
82791تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره1308,000,00050,000,0001395/06/01
82790تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00020,000,0001395/06/01
82789تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانرهن90130,000,0001395/06/01
82787تهرانپاک شمالیآپارتمانرهن و اجاره801,500,00035,000,0001395/06/01
82786تهرانتهران ویلا آپارتمانرهن و اجاره801,000,00037,000,0001395/06/01
82785تهرانشهرک پاسارگادآپارتمانرهن و اجاره1202,800,00080,000,0001395/06/01
82784تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره1015,000,00050,000,0001395/06/01
82783تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1786,000,000100,000,0001395/06/01
82782تهراندربندآپارتمانرهن و اجاره1543,500,00080,000,0001395/06/01
82781تهراندروسآپارتمانرهن158290,000,0001395/06/01
82780تهراندزآشیبآپارتمانرهن135115,000,0001395/06/01
82779تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره1255,500,00050,000,0001395/06/01
82778تهراندزآشیبآپارتمانرهن100240,000,0001395/06/01
82777تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن و اجاره903,800,00030,000,0001395/06/01
Page top