جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,584 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82481کرجشهرک بنفشهآپارتمانفروش1202,900,000290,000,0001395/05/27
82450ریامام خمینیمستغلاتفروش3505,000,0002,000,000,0001395/05/27
82442تهرانپرستار جنوبی آپارتمانفروش882,620,000230,000,0001395/05/27
82440تهراندربندویلارهن و اجاره3002,500,00050,000,0001395/05/27
82407تهرانستارخانویلارهن و اجاره36013,500,000150,000,0001395/05/27
82405تهرانشهرک غربمستغلاترهن6001,000,000,0001395/05/27
82399تهرانمیردامادمستغلاتاجاره5,500350,000,0001395/05/27
82380تهراننارمک - دردشتمستغلاترهن و اجاره1902,700,000120,000,0001395/05/27
82378رامسررامسرویلااجاره234350,0001395/05/27
82377تهرانشهرک غربآپارتمانفروش2008,000,0001,600,000,0001395/05/27
82376تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1066,500,000689,000,0001395/05/27
82375تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1358,500,0001,147,500,0001395/05/27
82374تهرانولنجکآپارتمانفروش15610,000,0001,560,000,0001395/05/27
82373تهراننیاورانآپارتمانفروش19510,000,0001,950,000,0001395/05/27
82372تهرانکامرانیه شمالیکلنگیفروش9025,000,0001395/05/27
82371تهرانفرمانیهآپارتمانفروش27018,000,0004,860,000,0001395/05/27
82370تهرانقیطریهآپارتمانفروش1478,500,0001,249,500,0001395/05/27
82369تهرانفرشتهآپارتمانفروش9218,000,0001,656,000,0001395/05/27
82368تهرانجمشیدیهمستغلاتفروش861,300,000,0001395/05/27
82367تهرانقلهکآپارتمانفروش807,200,0001395/05/27
82366تهرانکامرانیهآپارتمانفروش1129,000,0001,008,000,0001395/05/27
82365تهرانفرمانیهآپارتمانفروش11011,500,0001,265,000,0001395/05/27
82364تهرانمیردامادآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001395/05/27
82363تهرانمرزدارانآپارتمانفروش804,400,000352,000,0001395/05/27
82362تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1354,800,000648,000,0001395/05/27
82361تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش914,500,000409,500,0001395/05/27
82360تهرانسوهانکزمینفروش1651,000,0001395/05/27
82359تهرانولنجکآپارتمانفروش14513,500,0001,957,500,0001395/05/27
82358تهرانقیطریهآپارتمانفروش16010,000,0001,600,000,0001395/05/27
82357تهرانفرشتهآپارتمانفروش21412,000,0002,568,000,0001395/05/27
Page top