جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,285 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83868تهرانقیطریه - حکمتآپارتمانرهن و اجاره1323,400,00050,000,0001395/06/11
83867تهرانکامرانیه شمالیمغازهرهن و اجاره15390,000,000400,000,0001395/06/11
83866تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره2147,000,000100,000,0001395/06/11
83865تهرانشمس آباداداریرهن و اجاره1003,500,00080,000,0001395/06/11
83864تهرانستارخان - شادمانمستغلاترهن و اجاره2001,000,000100,000,0001395/06/11
83863تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن320400,000,0001395/06/11
83862تهرانسهروردی شمالیاداریرهن و اجاره1405,500,00030,000,0001395/06/11
83861تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره1004,000,00030,000,0001395/06/11
83860تهرانفاطمی غربیاداریرهن و اجاره801,500,00060,000,0001395/06/11
83859تهرانشهرک سئولآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00030,000,0001395/06/11
83857تهرانمیدان کاجآپارتمانرهن250700,000,0001395/06/11
83854تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00060,000,0001395/06/11
83853تهرانسازمان آب رآپارتمانرهن و اجاره851,000,00050,000,0001395/06/11
83852تهراندریان نوآپارتمانرهن و اجاره851,500,00045,000,0001395/06/11
83851تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن300600,000,0001395/06/11
83850تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1808,000,000100,000,0001395/06/11
83849تهراناستخرآپارتمانرهن و اجاره1101,100,00050,000,0001395/06/11
83847تهرانجردن - اسفندیارآپارتمانرهن و اجاره804,500,00050,000,0001395/06/11
83848تهران180 شرقیآپارتمانرهن و اجاره1403,500,000100,000,0001395/06/11
83846تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن7870,000,0001395/06/11
83845تهرانپیامبر - گلزارآپارتمانرهن و اجاره852,000,00030,000,0001395/06/11
83844تهراندارآبادآپارتمانرهن115170,000,0001395/06/11
83843تهرانبلواره کاوهآپارتمانرهن و اجاره702,500,00050,000,0001395/06/11
83842تهراندیباجی جنویآپارتمانرهن و اجاره1164,000,00050,000,0001395/06/11
83841تهراننفت شمالیآپارتمانفروش12411,500,0001,426,000,0001395/06/11
83837تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره952,300,00020,000,0001395/06/11
83826تهرانشهرک قائمآپارتمانرهن و اجاره1272,200,00050,000,0001395/06/11
83825تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره2205,000,00030,000,0001395/06/11
83823تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1706,000,00050,000,0001395/06/11
83836تهرانفرخی یزدیآپارتمانرهن و اجاره84650,00075,000,0001395/06/11
Page top