جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 35,335 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87422تهرانستاریآپارتمانرهن136180,000,0001395/07/25
87421تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره851,300,00030,000,0001395/07/25
87419تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره2005,500,000100,000,0001395/07/25
87418تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1564,500,000100,000,0001395/07/25
87413تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن120200,000,0001395/07/25
87412تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن145400,000,0001395/07/25
87411تهراندروسآپارتمانرهن165350,000,0001395/07/25
87410تهراندروس - قباآپارتمانرهن و اجاره1445,000,000150,000,0001395/07/25
87409تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1201,500,000120,000,0001395/07/25
87408تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1453,500,000100,000,0001395/07/25
87407تهرانبلوار کاوهاداریرهن و اجاره896,000,00050,000,0001395/07/25
87406تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1552,500,000150,000,0001395/07/25
87405تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1035,500,000100,000,0001395/07/25
87404تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره902,500,00040,000,0001395/07/25
87403تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره402,500,00050,000,0001395/07/25
87401تهرانبلوار پروینآپارتمانرهن و اجاره90150,00060,000,0001395/07/25
87399تهرانمیدان پروینمستغلاترهن و اجاره1001,800,00060,000,0001395/07/25
87398تهرانتهرانپارسمستغلاترهن و اجاره33015,000,000500,000,0001395/07/25
87397تهرانجردنمغازهرهن و اجاره13070,000,0001,200,000,0001395/07/25
87396تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره150کارشناسیکارشناسی1395/07/25
87395تهرانجردناداریرهن و اجاره703,500,00030,000,0001395/07/25
87394تهرانجلفاآپارتمانرهن و اجاره851,600,00025,000,0001395/07/25
85447تهرانامیریهآپارتمانرهن و اجاره502,780,000139,000,0001395/07/25
80361تهرانراه آهنآپارتمانرهن و اجاره562,050,00011,500,0001395/07/25
87393تهران35 متری گلستانآپارتمانرهن و اجاره1101,600,00020,000,0001395/07/25
87392تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره851,500,00030,000,0001395/07/25
87391تهرانجنت آبادآپارتمانرهن و اجاره120کارشناسیکارشناسی1395/07/25
87382تهرانپاسداران شمالیآپارتمانرهن و اجاره3004,500,000300,000,0001395/07/25
87389تهرانجردنآپارتمانرهن130230,000,0001395/07/25
87390تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره1401,000,000105,000,0001395/07/25
Page top