جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,784 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83464تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره1662,000,00070,000,0001395/06/08
83463تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره85کارشناسیکارشناسی1395/06/08
83462تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره501,300,00010,000,0001395/06/08
83461تهرانگیشااداریرهن75350,000,0001395/06/08
83460تهرانکریمخانآپارتمانرهن و اجاره1052,100,00030,000,0001395/06/08
83455تهران178 غربیآپارتمانرهن و اجاره752,200,00025,000,0001395/06/08
83457تهران196 شرقیاداریرهن و اجاره120700,00085,000,0001395/06/08
83458تهرانفرجام شرقیاداریرهن و اجاره853,000,00030,000,0001395/06/08
83453تهرانجشنوارهآپارتمانرهن و اجاره681,200,00020,000,0001395/06/08
83452تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره175,500,00030,000,0001395/06/08
83451تهرانشاهین جنوبیآپارتمانرهن و اجاره681,500,00025,000,0001395/06/08
83449تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1053,000,00060,000,0001395/06/08
83448تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره93090,000,0001,000,000,0001395/06/08
83447تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره28012,500,000120,000,0001395/06/08
83446تهراندولت آپارتمانرهن و اجاره801,700,00020,000,0001395/06/08
83445تهرانمیدان بهشتیآپارتمانرهن و اجاره65500,00050,000,0001395/06/08
83444تهراندولتآپارتمانرهن181260,000,0001395/06/08
83443تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره851,800,00040,000,0001395/06/08
83435تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره1827,500,000100,000,0001395/06/08
83439تهرانسهروردی - آپاداناآپارتمانرهن126320,000,0001395/06/08
83437تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1313,000,000100,000,0001395/06/08
83442تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره931,600,00065,000,0001395/06/08
83440تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1001,500,00035,000,0001395/06/08
83441تهرانبلوار بیژنآپارتمانرهن و اجاره651,500,00020,000,0001395/06/08
83434تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره923,000,00050,000,0001395/06/08
83433تهرانشهید گلابآپارتمانرهن و اجاره721,550,00010,000,0001395/06/08
83432تهراندریان نوآپارتمانرهن و اجاره1301,300,00040,000,0001395/06/08
83430تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1101,500,00020,000,0001395/06/08
83429تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره702,200,00023,000,0001395/06/08
83428تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1472,000,000100,000,0001395/06/08
Page top