جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,980 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83810تهرانسوهانکآپارتمانفروش1095,300,000577,700,0001395/06/11
83809تهرانشهرک محلاتیآپارتمانفروش1436,433,000920,000,0001395/06/11
83808تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1405,500,000770,000,0001395/06/11
83807تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2205,500,0001,210,000,0001395/06/11
83806تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001395/06/11
83801تهراننصرت غربیآپارتمانفروش1215,400,000653,400,0001395/06/11
83800تهرانمیدان توحیدکلنگیفروش2026,500,0001,313,000,0001395/06/11
83799تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1415,630,000793,830,0001395/06/11
83798تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش834,800,000398,400,0001395/06/11
83797تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1254,960,000620,000,0001395/06/11
83794تهراندروس - یخچالآپارتمانفروش108کارشناسیکارشناسی1395/06/11
83785تهرانستارخانآپارتمانفروش854,823,000410,000,0001395/06/11
83783تهرانستارخانکلنگیفروش3107,095,0001395/06/11
83793تهراندولتآپارتمانفروش1146,000,000684,000,0001395/06/11
83790تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش988,000,000784,000,0001395/06/11
83784تهرانستارخانآپارتمانفروش804,625,000370,000,0001395/06/11
83338تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1435,500,00050,000,0001395/06/10
83716تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1608,000,00080,000,0001395/06/10
83613تهرانبلوار دریاآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00030,000,0001395/06/10
71990کلیبرفرمانداریویلاخرید5,400500,000,0001395/06/10
83760تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره30020,000,000250,000,0001395/06/10
83763تهراننیاورانآپارتمانرهن4101,600,000,0001395/06/10
83764تهرانبلوار اندرزگوآپارتمانرهن و اجاره2705,500,000180,000,0001395/06/10
83772تهرانکامرانیهآپارتمانرهن210600,000,0001395/06/10
83766تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2004,800,00050,000,0001395/06/10
83767تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00060,000,0001395/06/10
83771تهرانکامرنیه جنوبیآپارتمانرهن112230,000,0001395/06/10
82772تهرانبلوار اسفندیارآپارتمانرهن و اجاره1304,000,00030,000,0001395/06/10
83776تهرانولیعصر _ توانیرآپارتمانرهن و اجاره3006,000,000100,000,0001395/06/10
83777تهرانولیعصر _ ساعیآپارتمانرهن و اجاره1301,900,00045,000,0001395/06/10
Page top