جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,119 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84033تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره651,500,00010,000,0001395/06/14
84030تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانرهن و اجاره702,500,00030,000,0001395/06/14
84029تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره1103,500,000100,000,0001395/06/14
84027تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1323,200,00050,000,0001395/06/13
84026تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره923,500,00050,000,0001395/06/13
84025تهرانفرمانیهآپارتمانرهن2901,200,000,0001395/06/13
84028تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره68کارشناسیکارشناسی1395/06/13
84024تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2246,000,000200,000,0001395/06/13
84023تهرانفاطمی غربیآپارتمانرهن120180,000,0001395/06/13
84022تهراننفت شمالیاداریرهن و اجاره864,500,00040,000,0001395/06/13
84021تهرانظفر - زرگندهآپارتمانرهن و اجاره642,000,00020,000,0001395/06/13
84020تهرانصادقیهآپارتمانرهن و اجاره751,300,00015,000,0001395/06/13
84019تهرانصادقیهآپارتمانرهن و اجاره70600,00050,000,0001395/06/13
84018تهرانصادقیه -گلابآپارتمانرهن و اجاره721,550,00010,000,0001395/06/13
84017تهرانشیخ بهاییاداریرهن و اجاره15010,000,000100,000,0001395/06/13
84013تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1552,100,00070,000,0001395/06/13
84006تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1252,300,00080,000,0001395/06/13
84004تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1205,000,00050,000,0001395/06/13
84002تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00050,000,0001395/06/13
84016تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره851,200,000100,000,0001395/06/13
84015تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1806,000,000280,000,0001395/06/13
84014تهرانکریمخانآپارتمانرهن و اجاره1052,100,00030,000,0001395/06/13
84011تهرانشهرک غربویلارهن و اجاره2247,000,000100,000,0001395/06/13
84012تهرانمطهری - لارستانآپارتمانرهن و اجاره1102,300,00030,000,0001395/06/13
84010تهرانمطهریآپارتمانرهن230230,000,0001395/06/13
84009تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1001,200,00040,000,0001395/06/13
84008تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1805,000,00050,000,0001395/06/13
84007تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1703,500,000200,000,0001395/06/13
84005تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره70550,00030,000,0001395/06/13
84003تهرانرجب بلوکاتآپارتمانرهن و اجاره922,500,00030,000,0001395/06/13
Page top