جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,099 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84099تهرانجردنآپارتمانرهن100240,000,0001395/06/14
84098تهرانجردن - سعیدیاداریرهن و اجاره653,500,00030,000,0001395/06/14
84097تهرانجردنآپارتمانرهن170350,000,0001395/06/14
84096تهرانجردناداریرهن100240,000,0001395/06/14
84095تهرانتهخرانپارسآپارتمانرهن و اجاره691,300,00020,000,0001395/06/14
84094تهرانسراجآپارتمانرهن10580,000,0001395/06/14
84093تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1283,000,00020,000,0001395/06/14
84092تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره721,500,00030,000,0001395/06/14
84091تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1403,000,00060,000,0001395/06/14
84032تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره701,600,00020,000,0001395/06/14
84090تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1351,500,00060,000,0001395/06/14
84089تهرانتهرانپارس آپارتمانرهن12090,000,0001395/06/14
84088تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره1105,000,000200,000,0001395/06/14
84087تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره4010,000,000100,000,0001395/06/14
84086تهراندریان نوآپارتمانرهن و اجاره1301,500,00030,000,0001395/06/14
84085تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره1051,800,00030,000,0001395/06/14
84084تهرانپاک شمالیآپارتمانرهن و اجاره1101,800,00025,000,0001395/06/14
84083تهراندزآشیبآپارتمانرهن145250,000,0001395/06/14
84082تهراندآزشیب آپارتمانرهن و اجاره511,000,00060,000,0001395/06/14
84081تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره901,500,00050,000,0001395/06/14
84080تهرانستارخاناداریرهن و اجاره602,300,00020,000,0001395/06/14
84079تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن و اجاره1402,000,000100,000,0001395/06/14
84078تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانرهن100100,000,0001395/06/14
84077تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن120110,000,0001395/06/14
84076تهرانونکمغازهرهن و اجاره1812,500,000125,000,0001395/06/14
84063تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1052,700,00060,000,0001395/06/14
84062تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1105,000,00050,000,0001395/06/14
84061تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1304,000,00070,000,0001395/06/14
84060تهرانعلامه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1252,700,00055,000,0001395/06/14
84059تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1142,300,00035,000,0001395/06/14
Page top