جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,806 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83831تهرانگلستانهاآپارتمانرهن و اجاره1404,300,000100,000,0001395/06/11
83833تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1113,000,000100,000,0001395/06/11
83829تهرانهروی - جوانشیرآپارتمانرهن و اجاره1153,000,00050,000,0001395/06/11
83830تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره972,300,00065,000,0001395/06/11
83818تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1805,000,00050,000,0001395/06/11
83839تهرانبلوار عدلآپارتمانرهن و اجاره1502,000,00090,000,0001395/06/11
83838تهراناشرفی - پونکآپارتمانرهن و اجاره1151,000,00050,000,0001395/06/11
83828تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره621,500,00020,000,0001395/06/11
83827تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن و اجاره1162,350,00035,000,0001395/06/11
83824تهراناقدسیهآپارتمانرهن125230,000,0001395/06/11
83822تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره701,300,00025,000,0001395/06/11
83820تهراناشرفی اصفهانیمغازهرهن و اجاره170کارشناسیکارشناسی1395/06/11
83819تهرانپیامبر شرقیآپارتمانرهن85130,000,0001395/06/11
83817تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانرهن11590,000,0001395/06/11
83782تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1146,200,000706,800,0001395/06/11
83816تهرانشهرک غربآپارتمانفروش689,000,000612,000,0001395/06/11
83781تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1287,500,000960,000,0001395/06/11
83815تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1536,500,000994,500,0001395/06/11
83780تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1156,300,000724,500,0001395/06/11
83788تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1908,800,0001,672,000,0001395/06/11
83787تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش15015,200,0001395/06/11
83805تهرانگلابدرهآپارتمانفروش1448,000,0001,152,000,0001395/06/11
83791تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12510,500,0001,312,500,0001395/06/11
83796تهراندروس - هدایتکلنگیفروش60022,000,00013,200,000,0001395/06/11
83803تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001395/06/11
83792تهراندولت - کیکاوسآپارتمانفروش1286,093,750780,000,0001395/06/11
83786تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش7611,185,000850,000,0001395/06/11
83795تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1259,500,0001,187,500,0001395/06/11
83789تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش27022,000,0001395/06/11
83811تهراناراجآپارتمانفروش1746,500,0001,131,000,0001395/06/11
Page top