جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,947 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84009تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1001,200,00040,000,0001395/06/13
84008تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1805,000,00050,000,0001395/06/13
84007تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1703,500,000200,000,0001395/06/13
84005تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره70550,00030,000,0001395/06/13
84003تهرانرجب بلوکاتآپارتمانرهن و اجاره922,500,00030,000,0001395/06/13
84001تهرانپارک ویمستغلاترهن و اجاره7235,000,000100,000,0001395/06/13
84000تهرانشهرک غربآپارتمانرهن135200,000,0001395/06/13
83999تهرانپارک ملتآپارتمانرهن و اجاره783,500,00030,000,0001395/06/13
83997تهرانپارک ویاداریرهن و اجاره1246,000,00060,000,0001395/06/13
83998تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1101,000,000120,000,0001395/06/13
83996تهرانوزراآپارتمانرهن و اجاره1042,500,00050,000,0001395/06/13
83995تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره701,000,00025,000,0001395/06/13
83994تهرانمفتح جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1201,500,00075,000,0001395/06/13
83993تهرانبلوار تعاونآپارتمانرهن و اجاره118450,00090,000,0001395/06/13
83992تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره142600,000220,000,0001395/06/13
83991تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن153250,000,0001395/06/13
83990تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1101,000,000200,000,0001395/06/13
83989تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1163,000,00050,000,0001395/06/13
83988تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره593,000,00030,000,0001395/06/13
83987تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره24015,000,000100,000,0001395/06/13
83986تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1105,000,00050,000,0001395/06/13
83985تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره1421,200,00070,000,0001395/06/13
83984تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره902,000,00050,000,0001395/06/13
83983تهراندریان نوآپارتمانرهن و اجاره1301,300,00040,000,0001395/06/13
83982تهرانستارخاناداریرهن110160,000,0001395/06/13
83981تهرانپاک شمالیآپارتمانرهن150135,000,0001395/06/13
83980تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن4101,000,000,0001395/06/13
83979تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1304,500,00075,000,0001395/06/13
83978تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1506,000,00060,000,0001395/06/13
81531تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانرهن و اجاره1304,000,00065,000,0001395/06/13
Page top