جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,311 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84450تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1053,000,00050,000,0001395/06/16
84448تهرانسجده اییمغازهرهن و اجاره324,500,00035,000,0001395/06/16
84446تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره80700,00045,000,0001395/06/16
84447تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1102,400,00020,000,0001395/06/16
84445تهرانسهروردی شملیآپارتمانرهن و اجاره2203,500,00050,000,0001395/06/16
84444تهران220 غربیآپارتمانرهن و اجاره1151,500,00060,000,0001395/06/16
84443تهرانسهروردی شمالیاداریرهن120135,000,0001395/06/16
84442تهرانچهار باغ غربیآپارتمانرهن و اجاره881,800,00030,000,0001395/06/16
84441تهراندبستانآپارتمانرهن90120,000,0001395/06/16
84440تهراندبستانآپارتمانرهن100105,000,0001395/06/16
84439تهرانجنت آبادآپارتمانرهن و اجاره801,000,00050,000,0001395/06/16
84438تهرانمیدان ملتآپارتمانرهن و اجاره1602,600,00030,000,0001395/06/16
84437تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانرهن و اجاره621,200,00030,000,0001395/06/16
84436تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1402,000,00040,000,0001395/06/16
84435تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانرهن160130,000,0001395/06/16
84434تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن و اجاره751,300,00030,000,0001395/06/16
84432تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1302,500,000180,000,0001395/06/16
84430تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره706,000,000100,000,0001395/06/16
84433تهراناحتشامیهآپارتمانرهن و اجاره1661,200,000220,000,0001395/06/16
84429تهرانپونکآپارتمانرهن و اجاره652,000,00015,000,0001395/06/16
84428تهرانجنت آبادآپارتمانرهن و اجاره80950,00040,000,0001395/06/16
84431تهرانشاهینآپارتمانرهن6570,000,0001395/06/16
84421تهراندولت - کیکاوسآپارتمانرهن و اجاره1002,400,00080,000,0001395/06/16
84425تهرانپارک ملتآپارتمانرهن و اجاره1505,500,00050,000,0001395/06/16
84424تهرانبلوار کشاورزآپارتمانرهن و اجاره901,000,00050,000,0001395/06/16
84426تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانرهن و اجاره751,000,00050,000,0001395/06/16
84427تهرانشهرک نفتآپارتمانرهن170170,000,0001395/06/16
84422تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن135135,000,0001395/06/16
84420تهراندولت - کیکاوسآپارتمانرهن و اجاره1101,500,00085,000,0001395/06/16
84423تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن و اجاره751,200,00030,000,0001395/06/16
Page top