جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,119 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84436تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1402,000,00040,000,0001395/06/16
84435تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانرهن160130,000,0001395/06/16
84434تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن و اجاره751,300,00030,000,0001395/06/16
84432تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1302,500,000180,000,0001395/06/16
84430تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره706,000,000100,000,0001395/06/16
84433تهراناحتشامیهآپارتمانرهن و اجاره1661,200,000220,000,0001395/06/16
84429تهرانپونکآپارتمانرهن و اجاره652,000,00015,000,0001395/06/16
84428تهرانجنت آبادآپارتمانرهن و اجاره80950,00040,000,0001395/06/16
84431تهرانشاهینآپارتمانرهن6570,000,0001395/06/16
84421تهراندولت - کیکاوسآپارتمانرهن و اجاره1002,400,00080,000,0001395/06/16
84425تهرانپارک ملتآپارتمانرهن و اجاره1505,500,00050,000,0001395/06/16
84424تهرانبلوار کشاورزآپارتمانرهن و اجاره901,000,00050,000,0001395/06/16
84426تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانرهن و اجاره751,000,00050,000,0001395/06/16
84427تهرانشهرک نفتآپارتمانرهن170170,000,0001395/06/16
84422تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن135135,000,0001395/06/16
84420تهراندولت - کیکاوسآپارتمانرهن و اجاره1101,500,00085,000,0001395/06/16
84423تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن و اجاره751,200,00030,000,0001395/06/16
84393تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1201,800,000125,000,0001395/06/16
84392تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1252,700,00055,000,0001395/06/16
84391تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1142,500,00040,000,0001395/06/16
84399تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره345,000,000100,000,0001395/06/16
84419تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1013,000,000100,000,0001395/06/16
84414تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1001,800,000100,000,0001395/06/16
84411تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1809,000,000110,000,0001395/06/16
84410تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره14010,000,000100,000,0001395/06/16
84409تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره2208,000,00060,000,0001395/06/16
84408تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره2309,000,00050,000,0001395/06/16
84407تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره602,500,00025,000,0001395/06/16
84403تهرانستارخانآپارتمانرهن5268,000,0001395/06/16
84418تهراندولت - کیکاوسآپارتمانرهن و اجاره952,200,00050,000,0001395/06/16
Page top