جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,285 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84701تهرانمفتح جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1703,500,00020,000,0001395/06/18
84702تهرانهفت حوض آپارتمانرهن و اجاره802,000,00020,000,0001395/06/18
84695تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره803,000,00030,000,0001395/06/18
84694تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1001,800,00040,000,0001395/06/18
84693تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00015,000,0001395/06/18
84696تهرانکریمخاناداریرهن و اجاره5025,000,00020,000,0001395/06/18
84691تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1001,200,00040,000,0001395/06/18
84692تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره851,500,00020,000,0001395/06/18
84688تهرانخردمند شمالیاداریرهن و اجاره1171,900,00025,000,0001395/06/18
84689تهرانمیرزای شیرازی آپارتمانرهن141180,000,0001395/06/18
84690تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1003,500,00030,000,0001395/06/18
84682تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره953,000,00040,000,0001395/06/18
84683تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1001,800,000100,000,0001395/06/18
84684تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره35035,000,000100,000,0001395/06/18
84685تهرانفرمانیه غربیآپارتمانرهن و اجاره1003,200,00030,000,0001395/06/18
84687تهراندولتشاهآپارتمانرهن و اجاره1252,000,00080,000,0001395/06/18
84686تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1306,000,000100,000,0001395/06/18
84680تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره150600,000100,000,0001395/06/18
84677تهرانسوهانکآپارتمانرهن و اجاره1373,500,00040,000,0001395/06/18
84676تهرانشهرک سهندآپارتمانرهن و اجاره1254,100,00020,000,0001395/06/18
84679تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1404,000,000500,000,0001395/06/18
84681تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1042,100,00040,000,0001395/06/18
84678تهرانبلوار بیژنآپارتمانرهن و اجاره601,200,00020,000,0001395/06/18
84675تهرانباقرخانآپارتمانرهن و اجاره601,850,00020,000,0001395/06/18
84673تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00080,000,0001395/06/18
84674تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره2506,000,000300,000,0001395/06/18
84672تهرانمیدان کتابآپارتمانرهن و اجاره1382,350,00050,000,0001395/06/18
84670تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره671,800,00050,000,0001395/06/18
84671تهرانسعادت آبادمغازهرهن35270,000,0001395/06/18
84668تهرانبلوار 24 متریآپارتمانرهن و اجاره110500,000260,000,0001395/06/18
Page top