جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,428 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84822تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره201,000,0004,000,0001395/06/22
84906تهرانمولویتجاریمعاوضه30050,000,00015,000,000,0001395/06/22
84905تهرانفرشته - بوسنیآپارتمانرهن و اجاره22016,000,000100,000,0001395/06/21
84904تهرانفرشتهآپارتمانرهن12525,000,0001395/06/21
84903تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1879,000,00010,000,0001395/06/21
84902تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره19012,500,000100,000,0001395/06/21
84901تهرانریحانیآپارتمانرهن و اجاره601,800,00015,000,0001395/06/21
84900تهرانجمال آبادآپارتمانرهن و اجاره115700,000150,000,0001395/06/21
84899تهراننیاورانآپارتمانرهن270800,000,0001395/06/21
84898تهرانپور ابتهاجآپارتمانرهن و اجاره1254,500,000100,000,0001395/06/21
84897تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2001,100,000200,000,0001395/06/21
84896تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره861,800,00030,000,0001395/06/21
84895تهرانسعادت آباداداریرهن75120,000,0001395/06/21
84890تهرانسعادت آباداداریرهن280660,000,0001395/06/21
84894تهرانبلوار دریااداریرهن و اجاره925,000,00050,000,0001395/06/21
84893تهرانمیدان بهرودآپارتمانرهن و اجاره1354,000,00050,000,0001395/06/21
84892تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره852,000,00035,000,0001395/06/21
84891تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره1503,500,00030,000,0001395/06/21
84889تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره154,000,00030,000,0001395/06/21
84888تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره713,000,00020,000,0001395/06/21
84887تهرانعلامه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1005,000,00040,000,0001395/06/21
84886تهراندروس - هدایتآپارتمانرهن و اجاره1755,300,00030,000,0001395/06/21
84885تهرانکماساییآپارتمانرهن و اجاره1365,000,00050,000,0001395/06/21
84884تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره903,100,00020,000,0001395/06/21
84883تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره2103,500,000100,000,0001395/06/21
84882تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره701,800,00030,000,0001395/06/21
84881تهرانسید خندانمغازهرهن و اجاره350100,000,0002,000,000,0001395/06/21
84880تهرانپارک شریعتیاداریرهن و اجاره1804,500,00020,000,0001395/06/21
84879تهراندلاورانآپارتمانرهن و اجاره53550,00030,000,0001395/06/21
84878تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره662,500,00030,000,0001395/06/21
Page top