جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,481 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84020تهرانصادقیهآپارتمانرهن و اجاره751,300,00015,000,0001395/06/13
84019تهرانصادقیهآپارتمانرهن و اجاره70600,00050,000,0001395/06/13
84018تهرانصادقیه -گلابآپارتمانرهن و اجاره721,550,00010,000,0001395/06/13
84017تهرانشیخ بهاییاداریرهن و اجاره15010,000,000100,000,0001395/06/13
84013تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1552,100,00070,000,0001395/06/13
84006تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1252,300,00080,000,0001395/06/13
84004تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1205,000,00050,000,0001395/06/13
84002تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00050,000,0001395/06/13
84016تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره851,200,000100,000,0001395/06/13
84015تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1806,000,000280,000,0001395/06/13
84014تهرانکریمخانآپارتمانرهن و اجاره1052,100,00030,000,0001395/06/13
84011تهرانشهرک غربویلارهن و اجاره2247,000,000100,000,0001395/06/13
84012تهرانمطهری - لارستانآپارتمانرهن و اجاره1102,300,00030,000,0001395/06/13
84010تهرانمطهریآپارتمانرهن230230,000,0001395/06/13
84009تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1001,200,00040,000,0001395/06/13
84008تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1805,000,00050,000,0001395/06/13
84007تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1703,500,000200,000,0001395/06/13
84005تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره70550,00030,000,0001395/06/13
84003تهرانرجب بلوکاتآپارتمانرهن و اجاره922,500,00030,000,0001395/06/13
84001تهرانپارک ویمستغلاترهن و اجاره7235,000,000100,000,0001395/06/13
84000تهرانشهرک غربآپارتمانرهن135200,000,0001395/06/13
83999تهرانپارک ملتآپارتمانرهن و اجاره783,500,00030,000,0001395/06/13
83997تهرانپارک ویاداریرهن و اجاره1246,000,00060,000,0001395/06/13
83998تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1101,000,000120,000,0001395/06/13
83996تهرانوزراآپارتمانرهن و اجاره1042,500,00050,000,0001395/06/13
83995تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره701,000,00025,000,0001395/06/13
83994تهرانمفتح جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1201,500,00075,000,0001395/06/13
83993تهرانبلوار تعاونآپارتمانرهن و اجاره118450,00090,000,0001395/06/13
83992تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره142600,000220,000,0001395/06/13
83991تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن153250,000,0001395/06/13
Page top