جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,344 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85017تهراننفت شمالیآپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001395/06/24
85014تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش755,600,000420,000,0001395/06/24
85015تهرانبهار شیرازآپارتمانفروش656,000,000390,000,0001395/06/24
85004تهرانبلوار گلابآپارتمانفروش1655,200,000858,000,0001395/06/24
85007تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1647,000,0001,148,000,0001395/06/24
85006تهرانشیان سومآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001395/06/24
85005تهرانصادقیهآپارتمانفروش884,900,0001395/06/24
85003تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش903,800,000342,000,0001395/06/24
85002تهرانطرشتمستغلاتفروش3007,500,0001,672,500,0001395/06/24
84999تهرانفاطمیآپارتمانفروش856,000,0001395/06/24
84998تهرانفاطمیآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001395/06/24
84991تهرانقنات کوثرآپارتمانفروش804,900,000392,000,0001395/06/24
85041تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1232,500,00047,000,0001395/06/23
85042مشهدبلوار الهیهتجاریرهن و اجاره571,500,00010,000,0001395/06/23
85038تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش84580,000,0001395/06/23
84986تهرانکوی فرازآپارتمانرهن و اجاره1006,500,00010,000,0001395/06/23
84950تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1003,500,00035,000,0001395/06/23
84924تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2509,000,000200,000,0001395/06/23
84975تهران138 غربیآپارتمانرهن و اجاره902,600,00025,000,0001395/06/23
84916تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00030,000,0001395/06/23
84931تهراندولتشاهویلارهن و اجاره62060,000,0001,000,000,0001395/06/23
84984تهراندیباجی جنوبی آپارتمانرهن280400,000,0001395/06/23
84960تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره855,500,00030,000,0001395/06/23
84918تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1052,500,000100,000,0001395/06/23
84923تهرانبلوار اندرزگوآپارتمانرهن و اجاره1254,000,00060,000,0001395/06/23
84974تهرانرشیدآپارتمانرهن و اجاره1182,500,000100,000,0001395/06/23
84963تهرانبهستان یکمآپارتمانرهن و اجاره1804,500,000130,000,0001395/06/23
84962تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1202,500,00075,000,0001395/06/23
84949تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1113,000,00045,000,0001395/06/23
84920تهرانفرمانیهآپارتمانرهن90195,000,0001395/06/23
Page top