جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,980 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80096تهرانزعفرانیهویلارهن و اجاره17010,000,000100,000,0001395/06/18
84659تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1354,600,00020,000,0001395/06/18
84657تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره943,500,00065,000,0001395/06/18
84658تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن87150,000,0001395/06/18
84656تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن و اجاره884,500,00030,000,0001395/06/18
84654تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00030,000,0001395/06/18
84652تهرانگلابدرهویلارهن و اجاره1503,000,000250,000,0001395/06/18
84651تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانرهن و اجاره1465,000,00030,000,0001395/06/18
84650تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانرهن و اجاره2109,000,000100,000,0001395/06/18
84648تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره2007,000,000100,000,0001395/06/18
84649تهرانپسیان جنوبیاداریرهن و اجاره504,500,00050,000,0001395/06/18
84647تهرانباع فردوسآپارتمانرهن و اجاره1906,500,000200,000,0001395/06/18
84646تهرانفلکه چهارمآپارتمانرهن و اجاره1251,500,00040,000,0001395/06/18
84645تهرانوفادارآپارتمانرهن و اجاره751,000,00020,000,0001395/06/18
84644تهرانفلکه سومآپارتمانرهن و اجاره60900,00030,000,0001395/06/18
84643تهراناستخرآپارتمانرهن و اجاره701,000,00025,000,0001395/06/18
84642تهران152 غربیآپارتمانرهن و اجاره1152,000,00035,000,0001395/06/18
84641تهرانقزاقیآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00055,000,0001395/06/18
84640تهران198 غربیآپارتمانرهن و اجاره901,500,00040,000,0001395/06/18
84639تهرانپارک ویاداریرهن و اجاره240کارشناسیکارشناسی1395/06/18
84638تهرانجردن - اسفندیاراداریرهن و اجاره813,500,00065,000,0001395/06/18
84637تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانرهن و اجاره812,300,00030,000,0001395/06/18
84636تهراندرکهآپارتمانرهن و اجاره1323,500,00030,000,0001395/06/18
84635تهرانباغ فردوساداریرهن و اجاره2008,000,000100,000,0001395/06/18
84634تهرانبخارستاداریرهن و اجاره10810,000,00050,000,0001395/06/18
84633تهرانوفا آذر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1854,500,00050,000,0001395/06/18
84630تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانرهن و اجاره902,500,000100,000,0001395/06/18
84626تهرانهوری - وفامنشآپارتمانرهن و اجاره1532,500,00075,000,0001395/06/18
84631تهرانولیعصر - ساعیاداریرهن و اجاره603,800,00030,000,0001395/06/18
84629تهرانجوانشیرآپارتمانرهن و اجاره1141,700,000100,000,0001395/06/18
Page top