جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,344 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85095تهرانآریان محمودیآپارتمانرهن90120,000,0001395/06/24
85094تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره1451,500,00030,000,0001395/06/24
85093تهرانپاتریسآپارتمانرهن و اجاره931,700,00030,000,0001395/06/24
85092تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1803,000,00070,000,0001395/06/24
85079تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره933,800,00040,000,0001395/06/24
85077تهرانمیدان کاجآپارتمانرهن و اجاره2007,000,000120,000,0001395/06/24
85073تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره2006,000,000100,000,0001395/06/24
85075تهرانبلوار پاک نژاداداریرهن و اجاره1406,000,00050,000,0001395/06/24
85078تهرانمیدان بهرودآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00065,000,0001395/06/24
85076تهرانمیدان فرهنگآپارتمانرهن و اجاره1604,500,00050,000,0001395/06/24
85074تهران20 متری آسمانهاآپارتمانرهن و اجاره902,300,00030,000,0001395/06/24
85089تهراندولت - جهانتابآپارتمانرهن و اجاره1013,000,000100,000,0001395/06/24
85088تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1102,200,00040,000,0001395/06/24
85085تهرانزغفرانیه - آصفآپارتمانرهن و اجاره1006,000,00050,000,0001395/06/24
85065تهرانجردناداریرهن و اجاره702,500,00030,000,0001395/06/24
85058تهرانبهارستانهاآپارتمانرهن و اجاره1302,500,000180,000,0001395/06/24
85090تهراندزآشیباداریرهن و اجاره16030,000,000500,000,0001395/06/24
85091تهراندارآبادآپارتمانرهن180155,000,0001395/06/24
85072تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره961,000,00070,000,0001395/06/24
85064تهرانامانیهآپارتمانرهن و اجاره1202,000,000100,000,0001395/06/24
85057تهراننارنجستانهااداریرهن و اجاره1454,500,00090,000,0001395/06/24
85045تهرانکارگر شمالیویلارهن و اجاره1273,000,00030,000,0001395/06/24
85087تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1001,800,000100,000,0001395/06/24
85082تهرانبر نیایشآپارتمانرهن و اجاره1051,500,00050,000,0001395/06/24
85080تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن85120,000,0001395/06/24
85084تهرانتهران ویلاآپارتمانرهن و اجاره1392,500,00060,000,0001395/06/24
85081تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1453,000,00060,000,0001395/06/24
85083تهرانشادمهرآپارتمانرهن و اجاره881,600,00050,000,0001395/06/24
85053تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانرهن و اجاره1181,500,000110,000,0001395/06/24
85044تهراناوین - درکهآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00060,000,0001395/06/24
Page top