جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,717 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84577تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانرهن و اجاره85کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84556تهراندیباجیآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00050,000,0001395/06/17
84571تهران144 غربیآپارتمانرهن220300,000,0001395/06/17
84575تهرانکریمخانمغازهرهن و اجاره303,500,00050,000,0001395/06/17
84572تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00040,000,0001395/06/17
84568تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1201,100,000100,000,0001395/06/17
84550تهراندربان نومستغلاترهن و اجاره1172,300,00020,000,0001395/06/17
84558تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1353,500,00050,000,0001395/06/17
84576تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره753,000,00010,000,0001395/06/17
84569تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن6770,000,0001395/06/17
84567تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره761,300,00025,000,0001395/06/17
84560تهرانجنت آبادمغازهرهن و اجاره423,000,00050,000,0001395/06/17
84573تهرانکریمخانآپارتمانرهن210185,000,0001395/06/17
84574تهرانکریمخانمغازهرهن و اجاره40کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84566تهران196 شرقیآپارتمانرهن و اجاره135700,00080,000,0001395/06/17
84565تهرانتوحیدآپارتمانرهن و اجاره1021,500,00020,000,0001395/06/17
84564تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانرهن85105,000,0001395/06/17
84563تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانرهن و اجاره90900,00045,000,0001395/06/17
84562تهرانجنت آبادآپارتمانرهن و اجاره802,000,00020,000,0001395/06/17
84561تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره651,200,00010,000,0001395/06/17
84554تهرانهمایون شهر آپارتمانرهن و اجاره1332,500,00030,000,0001395/06/17
84552تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره35کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84551تهرانهمایون شهر جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1332,500,00030,000,0001395/06/17
84570تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن116150,000,0001395/06/17
84549تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1503,000,00050,000,0001395/06/17
84548تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1154,000,00080,000,0001395/06/17
84547تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن81120,000,0001395/06/17
84546تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1302,800,00090,000,0001395/06/17
84535تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره881,800,00035,000,0001395/06/17
84534تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1003,700,00030,000,0001395/06/17
Page top