جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,303 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
13892تهرانهنگام - خیابان نیروی دریاییآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001392-04-09
13886همدانخاک سفیدباغفروش3,00060,000180,000,0001392-04-07
13350پردیسفروردین شمالیآپارتمانفروش1002,500,000250,000,0001392-04-06
13859بومهنشهرک الماسزمینفروش320500,000160,000,0001392-04-06
13861پردیسفروردین جنوبیمغازهفروش107,000,00070,000,0001392-04-06
13845کرجمرکزی - خیابان فجر شرقیآپارتمانفروش781,600,000125,000,0001392-04-05
13883کرجمهرشهر - خیابان 414 شرقیآپارتمانفروش1502,500,000375,000,0001392-04-04
13884تهرانتهرانپارس خیابان جشنوارهآپارتمانپیش فروش60کارشناسیکارشناسی1392-04-04
13876تهرانخیابان سبلان شمالیآپارتمانفروش653,600,000234,000,0001392-04-03
13878کرجعظیمیه - خیابان فرشتهآپارتمانرهن و اجاره1101,000,00022,000,0001392-04-03
13880شهریارخیابان باهنرآپارتمانفروش541,400,00075,600,0001392-04-03
13881کرجخیابان مسلم بن شرقیآپارتمانپیش فروش1152,500,000287,000,0001392-04-03
13882کرجگوهر دشت - خیابان چهاردهمآپارتمانپیش فروش11828,000,000330,000,0001392-04-03
13877کلاردشت16متری صداقتویلافروش6841,000,000684,000,0001392-04-02
13874کرجعظیمیه - خیابان احسان غربیآپارتمانفروش1052,900,0003001392-03-31
13875کرجخیابان امامآپارتمانفروش801,000,00080,000,0001392-03-31
13869مشهدبلوار کوثرزمینفروش8,1006,000,00048,600,000,0001392-03-30
13872تهرانشکوفه - خیابان پیروزیکلنگیفروش1009,000,0003,780,000,0001392-03-30
13868خرمدرهجداقیهباغفروش110,0004,545500,000,0001392-03-29
13632تبریزشریعتی جنوبی آپارتمانپیش فروش801,800,000144,000,0001392-03-27
13862کلاردشتطویدره زمینفروش50080,00040,000,0001392-03-26
13863تهرانخیابان شهید رجاییمغازهفروش3514,000,000500,000,0001392-03-26
13864اصفهانخیابان کاوهآپارتمانفروش2055,000,0001,025,000,0001392-03-26
13536تهرانآيت الله كاشانی - صادقيهمغازهفروش1313,000,000161,000,0001392-03-23
13854کرجشهید رجاییآپارتمانفروش1202,800,000336,000,0001392-03-22
13855تهرانخیابان امین الملکمغازهفروش11کارشناسیکارشناسی1392-03-22
13856تهرانخیابان آذربایجانآپارتمانفروش384,300,000163,400,0001392-03-22
13857تهرانخیابان جمهوریتجاریفروش65کارشناسیکارشناسی1392-03-22
13850قائم شهرخیابان بابلکلنگیفروش360900,0001392-03-20
13851کرجمهرویلا - خیابان انوشیروانآپارتمانفروش872,875,000250,000,0001392-03-20
Page top