جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 35,929 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
9278مشهدقا سم آباد - يوسفيآپارتمانفروش761,131,00086,000,0001390-10-03
9279مشهدخيا بان تهران ویلامعاوضه5314,500,0002,389,500,0001390-10-03
9280مشهدتربيت شماليآپارتمانفروش70942,00066,000,0001390-10-03
9281مشهدشهرك راضيآپارتمانفروش751,000,00075,000,0001390-10-03
9282مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش75586,00044,000,0001390-10-03
9283مشهدالهيه - اميريهآپارتمانفروش85635,00054,000,0001390-10-03
9284مشهدالهيه - اميريهآپارتمانفروش85635,00054,000,0001390-10-03
9285مشهدميثاق 12 آپارتمانفروش72902,00065,000,0001390-10-03
9286مشهدقاسم آباد - شريعتيآپارتمانفروش75109,00082,000,0001390-10-03
9070مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش651,030,00067,000,0001390-10-01
9071مشهدچهار راه رستگاري آپارتمانفروش78641,00050,000,0001390-10-01
9072مشهدقاسم آباد - حسابيآپارتمانفروش70642,00045,000,0001390-10-01
9073مشهدميثاق - رحماني آپارتمانفروش87777,00067,000,0001390-10-01
9074مشهدالهيه 25 آپارتمانفروش55454,00025,000,0001390-10-01
9075مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش75640,00048,000,0001390-10-01
9076مشهدالهيه - سامانآپارتمانفروش70525,00037,000,0001390-10-01
9077مشهدقاسم آباد - تربيت آپارتمانفروش80825,00066,000,0001390-10-01
9078مشهدقاسم آباد - رازيآپارتمانفروش80800,00064,000,0001390-10-01
9079مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش90950,00085,000,0001390-10-01
9080مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش60666,00040,000,0001390-10-01
9081مشهدميثاق - رحمانيآپارتمانفروش87730,00064,000,0001390-10-01
9082مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش60666,00040,000,0001390-10-01
9083مشهدقاسم آباد - اماميهآپارتمانفروش95842,00080,000,0001390-10-01
9084مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش871,500,000130,000,0001390-10-01
9085مشهدقاسم آباد - حجابآپارتمانفروش100680,00068,000,0001390-10-01
9086مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش60633,00038,000,0001390-10-01
9087مشهدالهيه - اميريهآپارتمانفروش51745,00038,000,0001390-10-01
9116مشهدالهيه50 آپارتمانفروش72694,00050,000,0001390-10-01
9122مشهدالهيه آپارتمانفروش80875,00070,000,0001390-10-01
9118مشهدالهيه - اميريهآپارتمانفروش67641,00043,000,0001390-10-01
Page top