جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 35,929 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
9201مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش771,000,00078,000,0001390-10-03
9202مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش771,000,00078,000,0001390-10-03
9203مشهدقاسم آباد - حجابآپارتمانفروش76750,00057,000,0001390-10-03
9204مشهدقاسم آباد - يوسفيهآپارتمانفروش85440,00038,000,0001390-10-03
9213تهرانعباس آباد - اندیشه آپارتمان خرید992,900,000287,100,0001390-10-03
9214شرق تهراننارمك - 46متريکلنگیفروش3633,500,0001,270,500,0001390-10-03
9217شرق تهران مجيديه مغازهفروش669,000,000594,000,0001390-10-03
9219مشهدقاسم آباد - حجابآپارتمانفروش757,066,00053,000,0001390-10-03
9225مشهدقاسم آباد - صارميآپارتمانفروش781,500,000117,000,0001390-10-03
9226مشهدقاسم آباد - فلاحیآپارتمانفروش85941,00080,000,0001390-10-03
9228مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش83662,00055,000,0001390-10-03
9229مشهدقاسم آبادانديشه3آپارتمانفروش69927,00064,000,0001390-10-03
9230مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش75880,00066,000,0001390-10-03
9237شرق تهران16متري اولآپارتمانفروش601,835,000110,000,0001390-10-03
9248شرق تهرانآيت - جويبارآپارتمانفروش842,900,000243,600,0001390-10-03
9253شرق تهرانسامان شماليمغازهفروش1010,000,000350,000,0001390-10-03
9256شرق تهراننارمك مغازهفروش4012,500,000500,000,0001390-10-03
9259شرق تهرانمسيل باخترآپارتمانفروش731,500,000109,500,0001390-10-03
9263محمودآبادبلوار معلمویلافروش230650,000130,000,0001390-10-03
9264اصفهاندروازه شيراز اداریفروش434,200,000160,000,0001390-10-03
9270مشهدقاسم آباد آپارتمانفروش120666,00080,000,0001390-10-03
9271مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش90888,00080,000,0001390-10-03
9266اصفهانبرازنده - كاوهآپارتمانفروش2001,600,000320,000,0001390-10-03
9267کرجمنظريه آپارتمانفروش88850,00074,800,0001390-10-03
9272مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش801,000,00080,000,0001390-10-03
9273مشهدقاسم آباد - شريعتيآپارتمانفروش761,000,00076,000,0001390-10-03
9274مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش771,000,00077,000,0001390-10-03
9275مشهدقاسم آباد - شاهدآپارتمانفروش78679,00053,000,0001390-10-03
9276مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش77909,00070,000,0001390-10-03
9277مشهدالهيهآپارتمانفروش72694,00050,000,0001390-10-03
Page top