جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 35,601 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
8852مشهد قاسم آباد - فلاحي ویلافروش290862,000250,000,0001390-09-27
8853مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش2402,290,000550,000,0001390-09-27
8854مشهد الهيه - اقدسيه ویلافروش300300,00090,000,0001390-09-27
8855مشهد قاسم آباد - حسابي ویلافروش2501,520,000380,000,0001390-09-27
8856مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش340900,000306,000,0001390-09-27
8857مشهد قاسم آباد - شريعتي ویلافروش1909,470,000180,000,0001390-09-27
8858مشهد قاسم آباد - فلاحي ویلافروش450660,000300,000,0001390-09-27
8859مشهدقاسم آباد - فلاحي ویلافروش442678,000300,000,0001390-09-27
8860مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش200800,000160,000,0001390-09-27
8861مشهدجاده قديممغازهفروش200800,000150,000,0001390-09-27
8862مشهد قاسم آباد - اماميه ویلافروش2751,000,000275,000,0001390-09-27
8863مشهد قاسم آباد - فلاحيویلافروش3602,000,000600,000,0001390-09-27
8864مشهد قاسم آباد - يوسفيویلافروش168880,000150,000,0001390-09-27
8865مشهد اديب جنوبيویلافروش225830,000210,000,0001390-09-27
8866مشهدقاسم آباد - حجابویلافروش1801,100,000200,000,0001390-09-27
8867مشهدقاسم آباد - اماميهویلافروش1761,100,000195,000,0001390-09-27
8872چالوسکلارآبادمستغلاتفروش20,00060,0001,200,000,0001390-09-27
8873تنکابن کترازمینفروش77055,00043,000,0001390-09-27
8874سلمانشهرآراویلافروش130100,000140,000,0001390-09-27
8875شاهين شهرگلديس فاز 1مستغلاتفروش16090,000,0001390-09-27
8876مشهدقاسم آباد - سنابادویلافروش3154,250,0001,300,000,0001390-09-27
8877مشهدقاسم آباد - شريعتيویلافروش2602,100,000550,000,0001390-09-27
8878مشهدقاسم آباد - اماميهویلافروش275930,000250,000,0001390-09-27
8879مشهدقاسم آباد - شريعتيویلامعاوضه2501,000,000250,000,0001390-09-27
8880مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش2001,750,000350,000,0001390-09-27
8881مشهدقاسم آباد - راضيویلافروش200900,000180,000,0001390-09-27
8882مشهدقاسم آباد - حجاب ویلافروش210800,000180,000,0001390-09-27
8883مشهدقاسم آباد - انديشه ویلافروش225900,000190,000,0001390-09-27
8884مشهدكارخانه قندویلافروش2301,300,000300,000,0001390-09-27
8798مشهدقاسم آباد - شريعتي ویلافروش19110,990,000210,000,0001390-09-26
Page top