جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 35,936 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
12131تهرانپونکاداریفروش854,000,000340,000,0001390-11-17
12132تهرانتجریشمغازهفروش11320,000,0002,260,000,0001390-11-17
12133تهرانتجریشاداریفروش786,000,000468,000,0001390-11-17
12134تهرانتجریشآپارتمانفروش1404,500,000630,000,0001390-11-17
12135تهرانتجریشکلنگیفروش527,692,307400,000,0001390-11-17
12136تهرانخیابان كرمانآپارتمانفروش582,155,172125,000,0001390-11-17
12137تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش801,500,000120,000,0001390-11-17
12138تهرانبلوار فردوساداریفروش1102,350,000258,500,0001390-11-17
12139تهرانبلوار فردوسمستغلاتفروش1602,600,000915,200,0001390-11-17
12140تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش842,000,000168,000,0001390-11-17
12141تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش752,500,000187,500,0001390-11-17
12123تهرانپونك آپارتمانفروش1192,850,000339,150,0001390-11-15
12124تهرانتجریشاداریفروش1007,000,000700,000,0001390-11-15
12125تهرانپونک اداریفروش1655,000,000825,000,0001390-11-15
12126تهرانتجریشمغازهفروش1740,000,000680,000,0001390-11-15
12127تهرانپونک - اقبال پورآپارتمانفروش802,700,000217,000,0001390-11-15
12109تهرانالهيه آپارتمانفروش1703,700,000629,000,0001390-11-13
12110تهرانالهيه آپارتمانفروش1607,000,0001,120,000,0001390-11-13
12111تهرانالهيه مغازهفروش2026,000,000520,000,0001390-11-13
12112تهرانالهيه مستغلاتفروش1103,500,000490,000,0001390-11-13
12113تهرانآيت الله كاشانيکلنگیفروش4004,200,0001,680,000,0001390-11-13
12114تهرانآيت الله كاشانيمستغلاتفروش2563,200,000819,200,0001390-11-13
12115تهرانالهيه اداریفروش2605,700,0001,482,000,0001390-11-13
12116تهرانالهيه آپارتمانفروش1975,000,000985,000,0001390-11-13
12117تهرانالهيه آپارتمانفروش2506,500,0001,625,000,0001390-11-13
12118تهرانپونکمغازهفروش2018,000,000360,000,0001390-11-13
12119تهرانپونکآپارتمانفروش1352,400,000324,000,0001390-11-13
12120تهرانپونکآپارتمانپیش فروش902,600,000234,000,0001390-11-13
12099تهرانآيت الله كاشانيمغازهفروش3015,000,000450,000,0001390-11-12
12100تهرانآيت الله كاشانيآپارتمانفروش802,350,000188,000,0001390-11-12
Page top