جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 35,936 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
12174بابلگرجی آبادزمینفروش3,3121,000,0003,312,000,0001390-12-06
12157تهرانتجریشمغازهفروش1224,000,000288,000,0001390-11-19
12158تهرانتجریشآپارتمانفروش1914,000,000764,000,0001390-11-19
12159تهرانتجریشمغازهفروش1432,142,857450,000,0001390-11-19
12160تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001390-11-19
12161تهرانبلوار فردوسمغازهفروش3617,000,000612,000,0001390-11-19
12162تهرانبلوار فردوساداریفروش724,200,000302,400,0001390-11-19
12163تهرانباغ فردوسآپارتمانفروش1472,500,000367,500,0001390-11-19
12164تهرانبلوار فردوسمغازهفروش2016,000,000320,000,0001390-11-19
12165تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1002,500,000250,000,0001390-11-19
12166تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1072,757,009295,000,0001390-11-19
12167تهرانتهرانپارسکلنگیفروش744,460,000330,000,0001390-11-19
12168تهرانتهرانپارسمغازهفروش304,166,666125,000,0001390-11-19
12169تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1362,100,000285,600,0001390-11-19
12142تهرانالهيه آپارتمانفروش2155,200,0001,118,000,0001390-11-18
12143تهرانبلوار فردوسمستغلاتفروش4203,000,0001,260,000,0001390-11-18
12144تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1122,850,000319,200,0001390-11-18
12145تهرانبلوار فردوسمغازهفروش1825,000,000450,000,0001390-11-18
12146تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش902,700,000243,000,0001390-11-18
12147تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش752,250,000168,750,0001390-11-18
12148تهرانبلوار فردوسمغازهفروش678,000,000536,000,0001390-11-18
12149تهرانبلوار فردوساداریفروش673,000,000201,000,0001390-11-18
12150تهرانتجریشآپارتمانفروش1353,000,000405,000,0001390-11-18
12151تهرانتجریشاداریفروش2230,000,000660,000,0001390-11-18
12152تهرانتجریشمغازهفروش5555,000,0003,025,000,0001390-11-18
12154تهراندبستان - خیابان شعبانیآپارتمانفروش1082,450,000264,600,0001390-11-18
12155تهراندبستان - خیابان شعبانیکلنگیفروش4583,700,0001,694,600,0001390-11-18
12128تهرانالهيه آپارتمانفروش2163,000,0001,512,000,0001390-11-17
12129تهرانالهيه آپارتمانفروش2758,000,0002,200,000,0001390-11-17
12130تهرانالهيه مغازهفروش2815,000,000420,000,0001390-11-17
Page top