جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 35,601 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
9617مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش7510,100,00074,000,0001390-10-06
9618منشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش65692,00045,000,0001390-10-06
9619مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش65692,00045,000,0001390-10-06
9620مشهدقاسم آباد - شریعتیآپارتمانفروش701,200,00084,000,0001390-10-06
9621مشهداستاد يوسفيآپارتمانفروش75893,00067,000,0001390-10-06
9622مشهدقاسم آباد -شاهدآپارتمانفروش80750,00060,000,0001390-10-06
9623مشهدقاسم آباد - شریعتیآپارتمانفروش96885,00085,000,0001390-10-06
9624مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش65846,00055,000,0001390-10-06
9625مشهدقاسم آباد - حسابيآپارتمانفروش901,000,00090,000,0001390-10-06
9626مشهدميدان مادر آپارتمانفروش67940,00063,000,0001390-10-06
9627مشهدالهيه - اقدسيهآپارتمانفروش85858,00073,000,0001390-10-06
9628مشهدقاسم آباد - اماميهآپارتمانفروش80987,00079,000,0001390-10-06
9629مشهدجاهدشهرویلافروش260769,000200,000,0001390-10-06
9630مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش90944,00085,000,0001390-10-06
9631مشهدالهيه - میثاقآپارتمانفروش90722,00065,000,0001390-10-06
9670تهرانکارگر شماليآپارتمانپیش فروش603,300,000198,000,0001390-10-06
9677تهرانرسالت - 16متري اولآپارتمانپیش فروش502,600,000130,000,0001390-10-06
9421مشهدقاسم آباد -شاهد آپارتمانفروش86639,00055,000,0001390-10-05
9422مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش90944,00085,000,0001390-10-05
9423مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش72791,00057,000,0001390-10-05
9424مشهدجاهد شهر آپارتمانفروش901,000,00090,000,0001390-10-05
9425مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش65876,00057,000,0001390-10-05
9426مشهدقاسم آباد -شاهدآپارتمانفروش72930,00067,000,0001390-10-05
9427مشهد4راه رستگاري آپارتمانفروش64937,00060,000,0001390-10-05
9428مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش3001,266,000380,000,0001390-10-05
9429مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش3401,558,000530,000,0001390-10-05
9430مشهدقاسم آباد - حجابآپارتمانفروش102583,00070,000,0001390-10-05
9431مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش75800,00060,000,0001390-10-05
9432مشهدقاسم آباد - میثاقآپارتمانفروش75866,00065,000,0001390-10-05
9433مشهدقاسم آباد - شریعتیآپارتمانفروش601,080,00065,000,0001390-10-05
Page top