جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 36,107 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
1191لواساننارونباغفروش1,500500,000750,000,0001391-06-19
1397نوشهرفردوسی جنوبیباغفروش500190,00095,000,0001391-06-19
2054پردیسخانلر آبادباغفروش200250,00050,000,0001391-06-19
2055کرجطاووسيهباغفروش1,000300,000300,000,0001391-06-19
2070آملزیاروباغمعاوضه2,70015,00040,000,0001391-06-19
2114شهریاروحیدیهباغفروش3,150100,000315,000,0001391-06-19
2129آملنورباغفروش3,70070,000259,000,0001391-06-19
2140آملدرازانباغفروش127160,00020,320,0001391-06-19
2141آملنور - امام علیباغمعاوضه220115,00025,300,0001391-06-19
2210آملکمربندی محمودآباد چمستانباغفروش8,319100,000531,900,0001391-06-19
2255محمودآبادكلودهباغفروش43080,00034,400,0001391-06-19
2267آملزیاروباغفروش2,480120,000297,000,0001391-06-19
2746کرجمحمدشهر - زیبادشت باغفروش12,0001,000,0001,200,000,0001391-06-19
2774رشتحمیدیانباغفروش10489,0009,256,0001391-06-19
2819ساوهعباس آبادباغفروش12,15012,500151,000,0001391-06-19
3578آملمحور آمل به چمستانباغمعاوضه10,00035,000350,000,0001391-06-19
3870آمل اسکی محلهباغفروش2,000110,000220,000,0001391-06-19
6104چالوسمهدی آبادباغفروش45370,00031,700,0001391-06-19
6798دماوندهومند وادانباغفروش1,20065,00078,000,0001391-06-19
7338نوشهرکمربندیباغفروش12,00060,000720,000,0001391-06-19
7339نوشهرکمربندیباغفروش10,00050,000500,000,0001391-06-19
12291آملاتوبان آمل، محمودآباد، چمستانباغفروش8,319100,000831,900,0001391-06-19
12288آملاتوبان آمل-محمودآبادباغفروش20075,00015,000,0001391-06-19
12287آملاتوبان آمل-محمودآبادباغفروش1,40050,00070,000,0001391-06-19
7895سلمانشهرخ دانیالباغفروش800100,00080,000,0001391-06-19
12267نوربلده - خیابان اصلیباغفروش3,40050,000170,000,0001391-06-19
8810پردیسکرشت باغفروش955150,000143,250,0001391-06-19
12208مشهدقاسم آبادزمینفروش1508,00012,000,0001391-06-19
12910تهرانجردن - بلوار گلستانآپارتمانفروش1225,700,000695,400,0001391-06-19
12911تهرانشهران - فلكه اولآپارتمانفروش532,850,000152,000,0001391-06-19
Page top