جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 35,893 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
12603تهرانسعدی شمالیتجاریفروش4010,000,000400,000,0001391-05-01
12584تهراناردلانآپارتمانفروش852,500,000212,500,0001391-04-27
12568تهرانخيابان صفوی - چهارمآپارتمانفروش742,700,0002,000,000,0001391-04-24
12575کرججاده ملارد - 12 متری سعدیمغازهرهن و اجاره20200,0001,000,0001391-04-24
12564تهرانابتدای کوهسارآپارتمانفروش772,550,000195,000,0001391-04-23
12556تهراناتوبان نوابمغازهفروش253,000,00070,000,0001391-04-20
12542تهراننوری نیارکیآپارتمانفروش511,900,00097,000,0001391-04-16
12543تهرانسبلان شمالیمغازهفروش167,000,000112,000,0001391-04-16
12544تهراناتوبان باقریآپارتمانفروش802,400,000194,000,0001391-04-16
12504تهرانبلوار ۲۴ متریآپارتمانفروش735,200,000377,000,0001391-04-10
12505تهرانشهرانآپارتمانفروش702,643,000185,000,0001391-04-10
12501تهراناقدسيه آپارتمانفروش1355,150,000695,000,0001391-04-08
12502تهرانخيابان 198آپارتمانفروش582,800,000163,500,0001391-04-08
12472ریشهيد ميرعابدينیآپارتمانفروش802,000,000166,000,0001391-04-07
12473تهرانامامت آپارتمانفروش872,200,000192,000,0001391-04-07
12475تهرانشاهين جنوبيآپارتمانفروش1003,700,000370,000,0001391-04-07
12476تهرانولنجکآپارتمانفروش1426,600,000937,200,0001391-04-07
12477تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش1002,200,000220,000,0001391-04-07
12478تهراناستخرآپارتمانفروش632,480,000155,000,0001391-04-07
12479تهرانقيطريه جنوبیآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001391-04-07
12481تهراننارمک - سمنگانآپارتمانفروش823,000,000240,000,0001391-04-07
12482تهرانفاطمیاداریفروش3003,000,000600,000,0001391-04-07
12483تهرانشهرآراآپارتمانفروش1212,800,000341,000,0001391-04-07
12484تهرانمطهری آپارتمانفروش1201,200,000144,000,0001391-04-07
12485تهراندارآباد - خیابان خارکآپارتمانفروش782,600,000200,000,0001391-04-07
12486تهرانرسالت - كرمانآپارتمانفروش943,000,000282,000,0001391-04-07
12487تهرانونک - خدامیآپارتمانفروش784,200,000327,600,0001391-04-07
12449تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1402,800,000392,000,0001391-04-06
12469تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1123,500,000392,000,0001391-04-06
12470تهرانبلوار فردوس آپارتمانفروش672,700,000180,900,0001391-04-06
Page top