جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,428 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
656چالوس کلارآباد - نمک آبرودزمینفروش410230,00095,000,0001390/06/03
60کلاردشتکلاردشتزمینفروش41370,00028,910,0001390/06/02
525نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلافروش375540,000200,000,0001390/06/02
341محمودآباد آزادیویلافروش280720,000200,000,0001390/06/02
339محمودآبادامامویلافروش400350,00070,000,0001390/06/02
340محمودآبادامامآپارتمانفروش90450,00040,500,0001390/06/02
74سرخرود خانه دریاآپارتمانفروش500600,000300,000,0001390/06/02
75سرخرود خانه دریاویلافروش500600,000300,000,0001390/06/02
76نورنور و علمدهویلافروش220360,00080,000,0001390/06/02
78نوشهرشالیزارویلافروش200800,00080,000,0001390/06/02
79بابلسردریاکنارویلافروش1241,200,000145,000,0001390/06/02
80نورعلویکلاویلافروش130620,00080,000,0001390/06/02
82نورجنب هتل آریانآپارتمانفروش1001,200,000120,000,0001390/06/02
83نورجنب هتل آریانآپارتمانمعاوضه1001,200,000120,000,0001390/06/02
92بابلشهرک صنعتی رجهکارخانجاتفروش3,108300,000,0001390/06/02
89چمستان جنب پمپ بنزینمستغلاتمعاوضه550255,000140,000,0001390/06/02
90چمستان جنب پمپ بنزینآپارتمانفروش5501,000,000140,000,0001390/06/02
147نور ییلاق گزناسرا زمینفروش200کارشناسیکارشناسی1390/06/02
330محمودآبادامامزمینفروش20055,00011,000,0001390/06/02
331محمودآباد امامزمینفروش957150,000143,550,0001390/06/02
332محمودآباد آزادیآپارتمانفروش120500,00060,000,0001390/06/02
336سرخروداحمد آبادزمینفروش50,0007,500375,000,0001390/06/02
177سرخروددرویش آبادآپارتمانفروش132820,000108,500,0001390/06/02
415محمودآبادآزادی - ک دریای 21ویلامعاوضه485450,000218,250,0001390/06/02
342محمودآبادامامآپارتمانفروش115450,00051,750,0001390/06/02
337محمودآبادامامآپارتمانفروش110430,00047,300,0001390/06/02
335محمودآبادامامویلافروش205500,00037,500,0001390/06/02
300محمودآبادامامویلافروش100500,00050,000,0001390/06/02
206چمستانآمل به چمستانویلافروش250220,00055,000,0001390/06/02
207پلورییلاق پلورویلافروش312145,000,0001390/06/02
Page top