جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 35,990 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
7194تهرانپيروزی - خیابان گمنامآپارتمانفروش651,350,00085,000,0001391-07-20
12431تهرانپیروزی - نبرد شماليآپارتمانفروش712,000,000142,000,0001391-07-20
12453تهرانپیروزی - خیابان نبردآپارتمانفروش1102,550,000290,000,0001391-07-20
12722تهرانپیروزی - نبرد شمالیآپارتمانفروش1132,400,000271,000,0001391-07-20
13101تهرانآهنگ - 17 شهریوراداریفروش512,000,000115,000,0001391-07-20
1231تهرانجمالزاده جنوبی - خیابان شعله ورآپارتمانفروش83کارشناسیکارشناسی1391-07-19
1404تهرانشكوفهآپارتمانفروش401,400,00056,000,0001391-07-19
1450تهرانشكوفه آپارتمانفروش1001,200,000100,0001391-07-19
2097تهران17شهريور - شكوفه آپارتمانفروش471,400,00065,800,0001391-07-19
2203تهران17شهريور - شكوفهآپارتمانفروش521,820,00095,000,0001391-07-19
2333تهران17شهريور - شكوفه آپارتمانفروش50110,00055,000,0001391-07-19
2446تهران17شهريور-شكوفهآپارتمانفروش1001,150,000115,000,0001391-07-19
2630تهران17شهريو ر- شكوفهآپارتمانفروش521,150,00060,000,0001391-07-19
3196تهرانخ شكوفهآپارتمانفروش821,300,000106,600,0001391-07-19
4041تهرانشكوفه - خیابان نور آپارتمانفروش61کارشناسیکارشناسی1391-07-19
4089تهرانشکوفه - خیابان دژکامآپارتمانفروش441,540,00068,000,0001391-07-19
7197تهران17شهريور - شكوفهآپارتمانفروش501,440,00072,000,0001391-07-19
7982تهرانجمالزاده جنوبيآپارتمانفروش712,100,000145,000,0001391-07-19
8040تهرانشكوفه - كوی زمردیآپارتمانفروش691,260,00087,000,0001391-07-19
8076تهرانشكوفه - خیابان بوبركهآپارتمانفروش951,000,00095,000,0001391-07-19
12413تهرانشکوفه - نورصالحیآپارتمانفروش452,080,00095,000,0001391-07-19
12675تهرانپیروزی - خیابان نبردآپارتمانفروش662,200,000144,000,0001391-07-19
13082تهرانمنيريه - خيابان شهيد بشيریآپارتمانفروش641,920,000123,000,0001391-07-19
13088رودهنامام خمینیزمینفروش1,000120,000120,000,0001391-07-19
13095تهرانبلوار فردوس - شقايق جنوبیآپارتمانفروش622,800,000173,600,0001391-07-19
13096تهرانشمس آباد - خيابان ريحانیآپارتمانفروش1304,000,000520,000,0001391-07-19
13099تهران تهرانپارس - بلوار رسالتآپارتمانفروش613,200,000194,000,0001391-07-19
13054کرجعظیمیه - 45 متریاداریرهن و اجاره7004,000,000100,000,0001391-07-18
13011تهرانکارون - قصرالدشتمغازهفروش1249,000,0001,116,000,0001391-07-18
12951تهرانپیروزی - خیابان نیکناممغازهفروش925,739,000528,000,0001391-07-18
Page top