جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 35,335 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
10395تهرانآيت الله كاشانيآپارتمانپیش فروش1102,350,000258,500,0001390-10-17
10358کرجمارلیککلنگیفروش285700,000200,000,0001390-10-16
10359شهریارانديشه، فاز 3 زمینفروش186700,000132,000,0001390-10-16
9946شهریارفردوسيه ویلافروش378500,000200,000,0001390-10-10
9947شهریار فردوسيه کلنگیمعاوضه378500,000200,000,0001390-10-10
10033بابلسرشریعتیآپارتمانفروش77620,00047,740,0001390-10-10
10052کرجمهر شهر آپارتمانفروش5001,800,000282,600,0001390-10-10
9923مشهدقاسم آباد - حجابآپارتمانفروش80750,00060,000,0001390-10-09
9924مشهدقاسم آباد - تربیت آپارتمانفروش1051,160,000122,000,0001390-10-09
9925مشهدآزادشهرآپارتمانفروش1001,100,000110,000,0001390-10-09
9926مشهدقاسم آباد - حجابآپارتمانفروش1128,037,00090,000,0001390-10-09
9927مشهدقاسم آبادویلافروش1702,058,000350,000,0001390-10-09
9928مشهدقاسم آباد - حجابآپارتمانفروش1128,037,00090,000,0001390-10-09
9929مشهدقاسم آبادآپارتمانفروش138750,000100,000,0001390-10-09
9857مشهدقاسم آباد - آزادهآپارتمانفروش75573,00043,000,0001390-10-08
9858مشهدشهرك رازيآپارتمانفروش1601,200,000192,000,0001390-10-08
9859مشهدقاسم آباد - استاد يوسفيآپارتمانفروش1211,078,000130,000,0001390-10-08
9860مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش104855,00089,000,0001390-10-08
9861مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش731,000,00073,000,0001390-10-08
9862مشهدالهيه - رحمانيهآپارتمانفروش781,000,00073,000,0001390-10-08
9775مشهدقاسم آباد -راستی ویلافروش2441,000,000244,000,0001390-10-07
9776مشهدقاسم آباد - اماميهویلافروش100150,000150,000,0001390-10-07
9777مشهداديب جنوبيویلافروش2502,000,000500,000,0001390-10-07
9778مشهدقاسم آباد - حسابيآپارتمانفروش83662,00055,000,0001390-10-07
9779مشهدخيابان گلريزآپارتمانفروش65369,00024,000,0001390-10-07
9780مشهدقاسم آباد - شریعتیآپارتمانفروش68558,00038,000,0001390-10-07
9781مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش85592,00045,000,0001390-10-07
9782مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش85611,00052,000,0001390-10-07
9783مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش85564,00048,000,0001390-10-07
9784مشهدقاسم آباد - اماميهآپارتمانفروش75693,00052,000,0001390-10-07
Page top