جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 35,991 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
13226تهرانآهنگ - بلوار ابوذرآپارتمانفروش652,700,000180,000,0001391-09-13
13272رودهنبلوار سد لتیانآپارتمانفروش601,670,000100,000,0001391-09-13
13269تهرانتهرانپارس - 196 شرقیمستغلاتفروش1,4507,000,0004,550,000,0001391-09-12
13270تهرانشمیران نو - خیابان هنگاممغازهفروش14020,000,0003,000,000,0001391-09-12
13271تهرانشمیران نو - خیابان هنگاممغازهمعاوضه18020,000,0003,000,000,0001391-09-12
13261آملهراز - خیابان تهرانباغفروش1273,000,000390,000,0001391-09-11
13263تهرانتهرانسر - خیابان گلنازآپارتمانفروش962,100,000200,000,0001391-09-11
13264تهرانپیروزی - خیابان پرستارآپارتمانفروش1163,400,000394,000,0001391-09-11
13265قزوینملاصدرا - فاز 1 آپارتمانفروش84850,00070,000,0001391-09-11
13266کرجمهرشهر - خیابان ماهدشت آپارتمانرهن6212,000,0001391-09-11
13133تهرانبازار - خیابان مولویآپارتمانفروش651,730,000115,000,0001391-09-10
13259اصفهانزینبیه - کوچه دوطفلانمغازهفروش501,200,00060,000,0001391-09-09
13260کرجبلوار آزادی - ميدان سرباززمینفروش360650,000234,000,0001391-09-09
12866تهراناشرفی اصفهانی - ستارخانمغازهفروش1528,000,000420,000,0001391-09-08
13257آملهراز - آفتاب 74کلنگیفروش1001,000,000100,000,0001391-09-08
13258آملطالقانی - خیابان ابوذرکلنگیفروش120500,000150,000,0001391-09-08
9972تهراندبستان - همدانیآپارتمانفروش552,500,000137,500,0001391-09-06
10878تهراندبستان - آریانآپارتمانفروش1372,500,000342,500,0001391-09-06
10912تهراندبستان - آگاهیآپارتمانفروش782,300,000179,400,0001391-09-06
10914تهراندبستان - آریانآپارتمانفروش1082,800,000302,400,0001391-09-06
11049تهراندبستانآپارتمانفروش802,500,000200,000,0001391-09-06
11468تهراندبستان - لادناداریفروش733,000,000219,000,0001391-09-06
11492تهراندبستان - همدانیآپارتمانفروش512,450,980125,000,0001391-09-06
11612تهرانسيدخندان - خیابان شقاقیاداریفروش451,650,000165,000,0001391-09-06
11813تهراندبستان - خیابان حیات منشآپارتمانفروش1062,900,000307,400,0001391-09-06
11906تهراندبستان - کوچه رمضانیآپارتمانفروش652,540,000165,000,0001391-09-06
11931تهراندبستان - خیابان موسویآپارتمانفروش233,045,00070,000,0001391-09-06
11953تهرانسيدخنداناداریفروش803,000,000240,000,0001391-09-06
11959تهرانسيدخندانزمینفروش2004,500,000900,000,0001391-09-06
11997تهراندبستان - خیابان موسویکلنگیفروش1303,000,000390,000,0001391-09-06
Page top