جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,428 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
2243آملکلاکسر- دریای 56کلنگیفروش180380,00062,700,0001390/07/28
2244آملهراز - ک آفتاب 60آپارتمانپیش فروش90660,00060,000,0001390/07/28
2245نشتارود15 خردادویلافروش24058,000,00058,000,0001390/07/28
2247آملسیکاپلکلنگیفروش135225,00030,000,0001390/07/28
2248آملامام رضا ک رضوان 51زمینفروش270150,00040,500,0001390/07/28
2251آملهرازمغازهفروش407,500,000300,000,0001390/07/28
2252محمودآبادكلودهکلنگیفروش255120,00030,600,0001390/07/28
2253آملامام رضا - ک یگانهزمینفروش120220,00026,400,0001390/07/28
2254محمودآبادكلودهزمینفروش300100,00030,000,0001390/07/28
2060آمل آمل به محمودآبادزمینمعاوضه1,500220,000330,000,0001390/07/27
2061آملاسکی محلهزمینفروش5,00020,000100,000,0001390/07/27
2066آملطالب آملی - ک دریای 38 کلنگیمعاوضه260690,000180,000,0001390/07/27
2067آملخ - طالب آملیکلنگیفروش260690,000180,000,0001390/07/27
2071آملییلاق ناندلزمینفروش40050,00020,000,0001390/07/27
2072آملامامرضا - ک بنفشهمغازهفروش403,000,000120,000,0001390/07/27
2073آملامامرضا - شادمحلزمینمعاوضه138250,00034,500,0001390/07/27
2074آملشهرک صنعتی زمینمعاوضه11,70060,000702,000,0001390/07/27
2075آملهراز - ک آفتاب 64زمینمعاوضه12,50070,000875,000,0001390/07/27
2077آملهراز - ک آفتاب 33کلنگیمعاوضه370350,000130,000,0001390/07/27
2078آملهراز - ک آفتاب 6زمینفروش8911,500,0001,336,500,0001390/07/27
2083آملکمربندی هراززمینمعاوضه2,00030,00060,000,0001390/07/27
2087آملفرهنگ شهرکلنگیفروش234385,00090,000,0001390/07/27
2088رینهشهرک صنعتیزمینفروش11,00025,000275,000,0001390/07/27
2089چمستانسعدین کلازمینفروش14,300150,0002,145,000,0001390/07/27
2102آملهراز - آفتاب 64زمینفروش280400,000112,000,0001390/07/27
2103آملهراز - ک آفتاب 43کلنگیمعاوضه130300,00039,000,0001390/07/27
2116آملهراز - ک آفتاب 62آپارتمانفروش135900,000121,500,0001390/07/27
2117آملسبزه میدان تجاریفروش931,800,00090,000,0001390/07/27
2119آملطالب آملی زمینفروش115200,00023,000,0001390/07/27
2120اصفهانسپاهان شهر آپارتمانفروش671,150,000100,000,0001390/07/27
Page top