جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,428 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
2371آمل نورمغازهفروش30233,00070,000,0001390/07/30
2383اراک دادگستريآپارتمانفروش641,560,00072,000,0001390/07/30
2398دماوندگيلاوند آپارتمانفروش90800,00072,000,0001390/07/30
2399آملهراز - ک آفتاب 64آپارتمانفروش95650,00062,000,0001390/07/30
2409آملهراز - ک آفتاب 60آپارتمانفروش95650,00061,750,0001390/07/30
2423آملطالقانی - اباذر 4آپارتمانفروش103750,00077,000,0001390/07/30
2424آملهراز - آفتاب 64آپارتمانفروش95700,00066,500,0001390/07/30
2425آملهراز - آفتاب 13آپارتمانفروش115700,00080,000,0001390/07/30
2429آملنورویلافروش340393,00057,000,0001390/07/30
2256محمودآباد شهرك رويازمینفروش255120,00030,600,0001390/07/29
2263کلاردشتنصیری ویلامعاوضه650350,000300,000,0001390/07/29
2266کرجواريان شهرآپارتمانفروش71800,00056,800,0001390/07/29
2269آملالیمستانویلافروش450700,000210,000,0001390/07/29
2274آملییلاق لهر - گلاززمینفروش3,30025,00082,500,0001390/07/29
2279آملهراز - آفتاب 70آپارتمانفروش90800,00072,000,0001390/07/29
2289آملآزادگانزمینفروش194750,000145,500,0001390/07/29
2290نوشهرروبروی فرودگاهزمینفروش2,300240,000552,000,0001390/07/29
2168آملدابودشتزمینمعاوضه3,500343,0001,200,000,0001390/07/28
2199اصفهانهشت بهشت شرقی ویلافروش1501,334,000210,000,0001390/07/28
2215رویانونوشویلافروش400250,000100,000,0001390/07/28
2219کرجمهرشهرآپارتمانفروش75650,00065,000,0001390/07/28
2222آملهراز - ک آفتاب 70زمینفروش325700,000227,500,0001390/07/28
2223آملهراز - ک آفتاب 64آپارتمانفروش167920,000153,640,0001390/07/28
2224آملهراز - ک آفتاب 70آپارتمانپیش فروش1771,150,000203,550,0001390/07/28
2229آملهراز - ک آفتاب 60زمینفروش282700,000197,400,0001390/07/28
2237آملچاکسرزمینفروش14250,0007,100,0001390/07/28
2238آملطالب آملی - دریای 53ویلافروش440650,000286,000,0001390/07/28
2239آملطالب آملی - دریای 56آپارتمانفروش111600,00066,600,0001390/07/28
2240کرجعظيميه آپارتمانفروش1051,000,000105,000,0001390/07/28
2242فریدونکنارشهدامغازهفروش984,285,000420,000,0001390/07/28
Page top