جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 35,747 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
13306لواسانخیابان سبو کوچککلنگیفروش452,400,000108,000,0001391-09-25
13308تهرانپیروزی - خیابان شکوفهآپارتمانفروش802,900,000232,000,0001391-09-25
13303مشهدخیابان دانشجومغازهفروش1620,000,000320,000,0001391-09-24
13297قدسبلوار مصلی - خیابان پرستارآپارتمانرهن8010,000,0001391-09-23
13301شهریارفاز 1 - خیابان اطلاعاتآپارتمانفروش1421,700,000250,000,0001391-09-23
13302تهرانالهيه - خیابان فرشتهمغازهفروش2375,000,0001,725,000,0001391-09-23
13298تهرانشهرک غرب - سيمای ايرانمغازهفروش3827,083,0001,300,000,0001391-09-22
13296تهرانبازار - خیابان 15 خردادمغازهفروش47کارشناسیکارشناسی1391-09-21
13247قشمبلوار امام قلی خانتجاریفروش1512,000,000173,000,0001391-09-21
13248تهرانفتح - خیابان فتح نهممغازهفروش317,500,000230,000,0001391-09-21
13274شهریارمارلیک - فاز 3آپارتمانفروش60900,00054,000,0001391-09-21
13292ملاردفاز 3 - خیابان شیواآپارتمانفروش118850,000100,000,0001391-09-21
13293تهراننارمک - فرجام غربیآپارتمانفروش632,660,000167,580,0001391-09-21
13283کرجباغستان غربی - بوستان 4آپارتمانرهن9030,000,0001391-09-20
13284تهرانفروزش - خیابان محمدیآپارتمانفروش772,850,000220,000,0001391-09-20
13288کیشخیابان کرانهآپارتمانپیش فروش55,0003,000,0001391-09-20
13289تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش1455,000,000725,000,0001391-09-20
13290اصفهانخیابان جی - جنب شهرک فاضلیویلافروش4001,000,000400,000,0001391-09-20
13285کرجفردیس - جاده ملاردآپارتمانفروش63650,00040,000,0001391-09-19
13197کرجشهيد بهشتی - خيابان كمالیاداریفروش702,000,000140,000,0001391-09-18
12867کرجگوهردشت - بلوار انقلابمغازهفروش685,000,000342,500,0001391-09-18
12869کرجمرکزی - دانشكدهآپارتمانفروش1521,450,000220,400,0001391-09-18
13281تهرانیوسف آباد - خیابان هجدهمآپارتمانفروش2434,900,0001,200,000,0001391-09-18
13280هشتگردکمالشهر - 30 متری صنعتکارانتجاریفروش58220,000,0001391-09-17
13275خمینخیابان اصلیویلافروش735100,000,0001391-09-16
13273تهرانجنت آباد - بالاتر از لالهآپارتمانفروش614,500,000274,000,0001391-09-14
13226تهرانآهنگ - بلوار ابوذرآپارتمانفروش652,700,000180,000,0001391-09-13
13272رودهنبلوار سد لتیانآپارتمانفروش601,670,000100,000,0001391-09-13
13269تهرانتهرانپارس - 196 شرقیمستغلاتفروش1,4507,000,0004,550,000,0001391-09-12
13270تهرانشمیران نو - خیابان هنگاممغازهفروش14020,000,0003,000,000,0001391-09-12
Page top