جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,136 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
2467آملهراز - آفتاب 64آپارتمانفروش98750,00073,500,0001390/08/01
2511آملهراز - آفتاب 64آپارتمانفروش125750,00093,700,0001390/08/01
2518آملبلوار نیاکی زمینفروش151300,00045,300,0001390/08/01
2520اهوازمعین زادهآپارتمانفروش220550,00046,000,0001390/08/01
2521تنکابناسلام آبادویلافروش150670,000100,000,0001390/08/01
2356آملطالب آملی آپارتمانفروش93750,00070,000,0001390/07/30
2365آمل نورمستغلاتفروش670600,000400,000,0001390/07/30
2368آملنورمغازهفروش602,000,000120,000,0001390/07/30
2371آمل نورمغازهفروش30233,00070,000,0001390/07/30
2383اراک دادگستريآپارتمانفروش641,560,00072,000,0001390/07/30
2398دماوندگيلاوند آپارتمانفروش90800,00072,000,0001390/07/30
2399آملهراز - ک آفتاب 64آپارتمانفروش95650,00062,000,0001390/07/30
2409آملهراز - ک آفتاب 60آپارتمانفروش95650,00061,750,0001390/07/30
2423آملطالقانی - اباذر 4آپارتمانفروش103750,00077,000,0001390/07/30
2424آملهراز - آفتاب 64آپارتمانفروش95700,00066,500,0001390/07/30
2425آملهراز - آفتاب 13آپارتمانفروش115700,00080,000,0001390/07/30
2429آملنورویلافروش340393,00057,000,0001390/07/30
2256محمودآباد شهرك رويازمینفروش255120,00030,600,0001390/07/29
2263کلاردشتنصیری ویلامعاوضه650350,000300,000,0001390/07/29
2266کرجواريان شهرآپارتمانفروش71800,00056,800,0001390/07/29
2269آملالیمستانویلافروش450700,000210,000,0001390/07/29
2274آملییلاق لهر - گلاززمینفروش3,30025,00082,500,0001390/07/29
2279آملهراز - آفتاب 70آپارتمانفروش90800,00072,000,0001390/07/29
2289آملآزادگانزمینفروش194750,000145,500,0001390/07/29
2290نوشهرروبروی فرودگاهزمینفروش2,300240,000552,000,0001390/07/29
2168آملدابودشتزمینمعاوضه3,500343,0001,200,000,0001390/07/28
2199اصفهانهشت بهشت شرقی ویلافروش1501,334,000210,000,0001390/07/28
2215رویانونوشویلافروش400250,000100,000,0001390/07/28
2219کرجمهرشهرآپارتمانفروش75650,00065,000,0001390/07/28
2222آملهراز - ک آفتاب 70زمینفروش325700,000227,500,0001390/07/28
Page top