جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,688 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
497گزنکاصلی هرازمستغلاتفروش4,000350,000,0001390/06/02
378چالوسرادیو دریازمینفروش1,00011390/06/02
379کرجمیدان سپاهآپارتمانمعاوضه115650,00074,750,0001390/06/02
533نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلافروش430460,000200,000,0001390/06/02
532نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلامعاوضه600920,000550,000,0001390/06/02
436بابلمیدان کشوریآپارتمانفروش86500,00043,000,0001390/06/02
519نوشهروازیوار- شهرک سیناویلافروش500460,000230,000,0001390/06/02
520نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلافروش500900,000450,000,0001390/06/02
521نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلافروش350350,000120,000,0001390/06/02
522نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلافروش600920,000550,000,0001390/06/02
523نوشهروازیوار- شهرک شالیزارویلافروش250540,000135,000,0001390/06/02
528نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلامعاوضه350350,000120,000,0001390/06/02
529نوشهروازیوار- شهرک گلسارانویلافروش431580,000250,000,0001390/06/02
549تنکابنخرم آبادزمینفروش11,00035,000385,000,0001390/06/02
550تنکابنمیدان آزادیمستغلاتفروش5502,000,0001,100,000,0001390/06/02
561بهشهرشهید رجاییآپارتمانفروش90550,00050,000,0001390/06/02
562سلمانشهردریا گوشهویلافروش120650,00080,000,0001390/06/02
563رامسرچابکسرزمینفروش11,20060,000672,000,0001390/06/02
564چالوسرادیو دریاآپارتمانفروش88800,00070,000,0001390/06/02
565کلاردشتاوبجدانویلافروش500370,000185,000,0001390/06/02
566چالوسکلارآبادمغازهفروش411,625,00065,000,0001390/06/02
567کلاردشتکلاردشتویلافروش250625,00075,000,0001390/06/02
568چالوسبلوار امام رضازمینفروش800160,000128,000,0001390/06/02
569کلاردشتگوبترزمینفروش44030,00013,200,0001390/06/02
572نوشهرهمافرانآپارتمانفروش87700,00061,000,0001390/06/02
573محمودآبادنورزمینفروش8,000250,0002,000,000,0001390/06/02
574کلاردشتکلاردشتزمینفروش59040,00023,600,0001390/06/02
575کلاردشتکلاردشتزمینفروش59040,00023,600,0001390/06/02
576رامسرجنب فرودگاهزمینفروش26,000240,0006,288,000,0001390/06/02
580قائم شهرتهران - ک البرزآپارتمانفروش122600,00072,600,0001390/06/02
Page top