جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,958 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84907تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1302,500,00080,000,0001395/06/23
84968تهرانجردن - ظفرمغازهرهن33450,000,0001395/06/23
84956تهراننوبنیادآپارتمانرهن75130,000,0001395/06/23
84961تهراننفت شمالیآپارتمانرهن و اجاره1053,000,00050,000,0001395/06/23
84952تهرانمیدان یاسمنآپارتمانرهن85230,000,0001395/06/23
84951تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1202,000,000200,000,0001395/06/23
84921تهرانفرمانیه شرقیآپارتمانرهن و اجاره1705,000,000100,000,0001395/06/23
84919تهراناندرزگواداریرهن110320,000,0001395/06/23
84915تهرانقیطریهآپارتمانرهن125190,000,0001395/06/23
84978تهران166 غربیآپارتمانرهن و اجاره1312,500,00050,000,0001395/06/23
84955تهرانوفا منشآپارتمانرهن و اجاره1551,200,000150,000,0001395/06/23
84957تهرانهفت حوصمغازهرهن و اجاره505,500,00050,000,0001395/06/23
84959تهراننارمک - مدائن آپارتمانرهن6470,000,0001395/06/23
84958تهرانپدر ثانیآپارتمانرهن و اجاره651,200,00030,000,0001395/06/23
84944تهرانکریمخاناداریرهن و اجاره812,000,00040,000,0001395/06/23
84930تهرانظفر - راجیانآپارتمانرهن و اجاره812,300,00030,000,0001395/06/23
84942تهرانبلوار فروزانفرآپارتمانرهن و اجاره772,200,00030,000,0001395/06/23
84935تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره852,000,00045,000,0001395/06/23
84940تهرانگیشاآپارتمانرهن85150,000,0001395/06/23
84967تهرانجنت آبادآپارتمانرهن و اجاره852,000,00020,000,0001395/06/23
84971تهرانفلکه اولآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00040,000,0001395/06/23
84937تهرانمرزدارانآپارتمانرهن77130,000,0001395/06/23
84972تهران160 غربیآپارتمانرهن و اجاره941,950,00050,000,0001395/06/23
84969تهرانفلکه سومآپارتمانرهن6470,000,0001395/06/23
84970تهرانتوحید یکمآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00020,000,0001395/06/23
84966تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره702,200,00020,000,0001395/06/23
84948تهرانیوسف آبادمغازهرهن و اجاره51کارشناسیکارشناسی1395/06/23
84954تهرانمفتح جنوبی اداریرهن90160,000,0001395/06/23
84953تهرانبهار شیرازآپارتمانرهن105150,000,0001395/06/23
84979تهران180 شرقیآپارتمانرهن126100,000,0001395/06/23
Page top