جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,166 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
16027تهراندارآبادآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393-06-12
16022تهرانسبلان شمالیکلنگیفروش1004,500,0001393-06-12
16023تهرانآجودانیهآپارتمانفروش22615,000,0003,390,000,0001393-06-12
16021تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001393-06-12
16017تهرانتجریشاداریفروش11111,000,0001,221,000,0001393-06-12
16018تهرانتهرانپارسکلنگیفروش12511,600,0001,450,000,0001393-06-12
15849تهرانتهرانپارس - رشیداداریفروش966,000,000576,000,0001393-06-11
15850تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش944,000,000376,000,0001393-06-11
15852تهراننظام آباد - مدنی آپارتمانفروش502,800,000140,000,0001393-06-11
15851تهرانرسالت - کرمان آپارتمانفروش844,900,000411,600,0001393-06-11
15952تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش563,100,000173,600,0001393-06-11
15853چالوس هچیرودویلافروش3622,083,000350,000,0001393-06-11
15862تهرانسعادت آباد آپارتمانفروش1048,500,000884,000,0001393-06-11
15848تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1063,773,585400,000,0001393-06-11
15860تهراننظام آباد - وحیدیه کلنگیفروش804,300,0001393-06-11
15861تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش984,081,633400,000,0001393-06-11
15859تهرانخواجه نظام(اجاره دار)مغازهفروش7122,000,0001393-06-11
15858تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001393-06-11
15857تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش683,600,000244,800,0001393-06-11
15855تهراننظام آبادکلنگیفروش1004,700,0001393-06-11
15856تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش613,800,000231,800,0001393-06-11
15854تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1025,200,000530,400,0001393-06-11
15847تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش724,500,000324,000,0001393-06-11
15951شهریاراندیشه آپارتمانفروش771,700,000130,000,0001393-06-11
15945بهشهرمیدا قدسآپارتمانفروش68730,00050,000,0001393-06-11
15983تهرانبلوار اندرزگو آپارتمانپیش فروش10510,500,0001,102,500,0001393-06-11
15974کرمانشاهشهرک صادقیهمغازهفروش1227,500,0001393-06-11
15973تهراناقدسیه آپارتمانفروش1506,500,000940,000,0001393-06-11
15864تهرانبلوار فردوساداریفروش837,000,000581,000,0001393-06-11
14410تهرانبنی هاشم آپارتمانفروش605,300,000320,000,0001393-06-11
Page top