جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,303 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
16728تهرانمیدان سپاه آپارتمانفروش693,900,000269,000,0001393-06-17
16732تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001393-06-17
16733تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش604,500,000270,000,0001393-06-17
16734تهراناقدسیهآپارتمانفروش758,500,000637,500,0001393-06-17
16735تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-06-17
16736تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393-06-17
16738تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1978,100,0001,595,700,0001393-06-17
16739تهرانپاسداران - نیستاناداریفروش5013,500,000675,000,0001393-06-17
16749تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001393-06-17
16750تهرانازگلآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001393-06-17
16751تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش704,250,000295,000,0001393-06-17
16752تهراناقدسیهآپارتمانفروش147کارشناسیکارشناسی1393-06-17
16753تهرانپاسداران - گلستاناداریفروش8212,500,0001,025,000,0001393-06-17
16764تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1606,000,000960,000,0001393-06-17
16765تهرانازگلآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393-06-17
16766تهراناقدسیهاداریفروش8010,000,000800,000,0001393-06-17
16767تهرانبرق الستومآپارتمانفروش834,000,000332,000,0001393-06-17
16768تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1255,700,000712,500,0001393-06-17
16769تهرانپاسدارانکلنگیفروش028,000,0001393-06-17
16777تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش1928,000,0001,536,000,0001393-06-17
16778تهرانآجودانیهآپارتمانفروش30012,000,0003,600,000,0001393-06-17
16779تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش955,700,000540,000,0001393-06-17
16780تهراناقدسیهمغازهفروش1830,000,000540,000,0001393-06-17
16781تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001393-06-17
16782تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش1175,000,000585,000,0001393-06-17
16783تهرانپاسداراناداریفروش10012,000,0001,200,000,0001393-06-17
16785تهرانبنی هاشممغازهفروش2227,000,000594,000,0001393-06-17
16786تهرانپاسداران - هرویمستغلاتفروش2221,500,000,0001393-06-17
16800تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393-06-17
16802تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1408,600,0001,200,000,0001393-06-17
Page top