جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,406 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
9429مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش3401,558,000530,000,0001390/10/05
9430مشهدقاسم آباد - حجابآپارتمانفروش102583,00070,000,0001390/10/05
9431مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش75800,00060,000,0001390/10/05
9432مشهدقاسم آباد - میثاقآپارتمانفروش75866,00065,000,0001390/10/05
9433مشهدقاسم آباد - شریعتیآپارتمانفروش601,080,00065,000,0001390/10/05
9434مشهدقاسم آباد - ادیبآپارتمانفروش67970,00065,000,0001390/10/05
9435مشهدقاسم آباد آپارتمانپیش فروش86790,00068,000,0001390/10/05
9436مشهدقاسم آباد - ادیبآپارتمانفروش90777,00070,000,0001390/10/05
9437مشهدقاسم آباد - تربيتآپارتمانفروش70957,00067,000,0001390/10/05
9438مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانپیش فروش77961,00074,000,0001390/10/05
9439مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش85647,00065,000,0001390/10/05
9440مشهدقاسم آباد - حجابآپارتمانمعاوضه98704,00069,000,0001390/10/05
9441مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش68882,00060,000,0001390/10/05
9442مشهدالهيه - اميريهآپارتمانفروش70671,00047,000,0001390/10/05
9443مشهدقاسم آباد - سعادت آپارتمانفروش601,016,00061,000,0001390/10/05
9444مشهدقاسم آباد -شریعتی آپارتمانفروش1021,150,000117,000,0001390/10/05
9445مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش801,000,00080,000,0001390/10/05
9446مشهدقاسم آباد - استاد یوسفی آپارتمانفروش151728,000110,000,0001390/10/05
9447مشهدقاسم آباد - رازیآپارتمانفروش1041,100,000117,000,0001390/10/05
9448مشهدقاسم آباد - رازیآپارتمانفروش1041,100,000114,000,0001390/10/05
9449مشهدقاسم آباد - شریعتیآپارتمانفروش711,050,00072,000,0001390/10/05
9450مشهدبلوار لادنویلافروش195820,000160,000,0001390/10/05
9451مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش90944,00085,000,0001390/10/05
9452مشهدقاسم آباد - رازیویلافروش2001,400,000280,000,0001390/10/05
9454مشهد4راه رستگاريآپارتمانفروش50600,00033,000,0001390/10/05
9455مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش75866,00065,000,0001390/10/05
9456مشهدبلوار معلم آپارتمانفروش101990,000100,000,0001390/10/05
9457مشهدقاسم آباد - فلاحيویلافروش3001,000,000300,000,0001390/10/05
9483تهرانجنت آباد - شاهينآپارتمانپیش فروش582,200,000127,600,0001390/10/05
9290مشهدقاسم آبادآپارتمانمعاوضه138750,000100,000,0001390/10/04
Page top