جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,481 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84518تهراناشرفی - نیایشآپارتمانرهن168200,000,0001395/06/17
84515تهرانسازمان جنوبیآپارتمانرهن7475,000,0001395/06/17
84514تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانرهن8795,000,0001395/06/17
83160تهراندبستاناداریرهن68120,000,0001395/06/17
84494تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره27010,000,000100,000,0001395/06/16
84507تهرانکامرانیهآپارتمانرهن210550,000,0001395/06/16
84510تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1303,650,00060,000,0001395/06/16
84508تهرانبلوار کاوهآپارتمانرهن و اجاره1805,000,00050,000,0001395/06/16
84511تهرانپاسداران شمالیاداریرهن و اجاره1405,000,00090,000,0001395/06/16
84512تهرانبلوار اندرزگواداریرهن و اجاره1255,000,000150,000,0001395/06/16
84509تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانرهن140280,000,0001395/06/16
84496تهراننیاورانآپارتمانرهن135165,000,0001395/06/16
84495تهراننیاورانآپارتمانرهن90100,000,0001395/06/16
84505تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن95170,000,0001395/06/16
84504تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره116800,000130,000,0001395/06/16
84502تهرانفتحی شقاقیمستغلاترهن2331,200,000,0001395/06/16
84501تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1161,700,00050,000,0001395/06/16
84500تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره701,500,00040,000,0001395/06/16
84499تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره821,600,00020,000,0001395/06/16
84498تهرانهفت تیرآپارتمانرهن165150,000,0001395/06/16
84491تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره120800,00045,000,0001395/06/16
84493تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره752,500,00020,000,0001395/06/16
84492تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره723,000,00040,000,0001395/06/16
84490تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره2007,000,000100,000,0001395/06/16
84485تهرانهشت بهشتاداریرهن و اجاره1015,000,000100,000,0001395/06/16
84479تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره901,600,00030,000,0001395/06/16
84484تهرانمطهریویلارهن و اجاره2255,000,00070,000,0001395/06/16
84488تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره202,500,00025,000,0001395/06/16
84486تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره905,500,00050,000,0001395/06/16
84489تهرانسازمان آبآپارتمانرهن85110,000,0001395/06/16
Page top