جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 33,946 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
7980جنوب تهرانچهارراه يافت آبادآپارتمانفروش681,250,00085,000,0001390/09/05
7983سلمانشهر(متل قو) شیرین دشتزمینفروش70,00020,000140,000,0001390/09/05
7984سلمانشهر(متل قو) شیرین دشتویلافروش437150,00066,000,0001390/09/05
7985سلمانشهر(متل قو) شیرین دشتویلافروش270200,000100,000,0001390/09/05
7986سلمانشهر(متل قو) سلامت سرازمینفروش300130,00039,000,0001390/09/05
7987سلمانشهر (متل قو) شیرین دشتویلافروش250200,00050,000,0001390/09/05
7988سلمانشهر(متل قو) شیرین دشتویلافروش250150,00040,000,0001390/09/05
7989سلمانشهر(متل قو) شیرین دشتزمینمعاوضه18,00055,00099,000,0001390/09/05
7990سلمانشهر(متل قو) شیرین دشتویلافروش250200,0009,000,0001390/09/05
7991سلمانشهر (متل قو) شیرین دشتویلافروش240180,00090,000,0001390/09/05
7994شهریارخادم آبادزمینفروش2,037390,000794,430,0001390/09/05
7997سلمانشهرشهرک لاکودهویلامعاوضه420450,000240,000,0001390/09/05
7998سلمانشهرتیله کنار ویلافروش18760,00075,000,0001390/09/05
8002سلمانشهر لاکودهکلنگیمعاوضه540450,000240,000,0001390/09/05
8003سلمانشهرمتل قو لاکودهزمینمعاوضه575450,000250,000,0001390/09/05
8004همداناستادان آپارتمانفروش1851,650,000305,250,0001390/09/05
8013سلمانشهر (متل قو) دانیالزمینفروش1,00050,00050,000,0001390/09/05
8014سلمانشهر(متل قو) بسیجیانمستغلاتفروش200180,00070,000,0001390/09/05
8015سلمانشهر خ اصلی متل قوویلافروش300250,000140,000,0001390/09/05
8016سلمانشهر(متل قو) آرازمینفروش70,00080,0005,600,000,0001390/09/05
8024سلمانشهردریا گوشههمکففروش360250,000110,000,0001390/09/05
8038کلاردشت حسن کیفزمینمعاوضه75035,00027,000,0001390/09/05
8039کلاردشتامیردشتویلافروش1,000400,000700,000,0001390/09/05
7873شهریارفاز يک انديشهمستغلاتفروش50300,000,0001390/09/04
7874سلمانشهرخ اصلی رو به دریازمینفروش850200,000170,000,0001390/09/04
7875سلمانشهرخ - اصلی رو به دریازمینمعاوضه500300,000150,000,0001390/09/04
7876سلمانشهرخ اصلیزمینفروش2,0002,000,000400,000,0001390/09/04
7877سلمانشهرخ اصلیویلافروش3,0004,000,0001390/09/04
7878سلمانشهرخ اصلیویلافروش2,000200,0001390/09/04
7879سلمانشهرخ اصلی رو به دریازمینفروش2,000300,0001390/09/04
Page top